دوره دو روزه کامپوزیت ونییر تکنیک لیرینگ و بلیچینگ شعبه کرمانشاه

🔴 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه کرمانشاه برگزار می کند:
🌟 دوره دو روزه کامپوزیت ونییر تکنیک لیرینگ و
بلیچینگ با دوروش شیمیایی و لایت کیور
به همراه کار عملی زنده روی بیمار

🔰سخنران:

⭕️دکتر رضا احمدی
بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
استادیار دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

🔵سرفصل ها:
• اصول دندانپزشکی ادهزیو
• اصول باند به مینا
• اصول باند به عاج و نسل های باندینگ
• آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندانهای قدامی فک بالا و فک پایین
• طرح درمان وcase selection
• اندیکاسیون هاوکنتراندیکاسیون های درمان ونیرکامپوزیت
• آشنایی با لوازم،اینسترومنت هاوانواع کامپوزیت های زیبایی
• ونیر کامپوزیت لایه به لایه (کار عملی زنده روی بیمار)
• Step by Step Layering Technique In Direct Composite Veneer
• ترمیمی زیبایی چهار دندان قدامی

💢 پنجشنبه و جمعه 12 و 13 مرداد 1402 از ساعت 17:00-08:30