وبینار سمپوزیوم پریو – 4 مهر ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پریو (اصول برداشت استخوان در جراحی افزایش طول تاج، تعیین پیش آگهی و نشانه های بالینی بیماری های پریودنتال)
شناسه برنامه:203891

سخنرانان:
دکتر نگار دانشور، پریودونتیست
اصول برداشت استخوان در جراحی افزایش طول تاج

دکتر مینا طاهری، پریودونتیست
اصول تعیین پیش آگهی

دکتر مهرنوش سبزقبایی، پریودونتیست
نشانه های بالینی بیماری های پریودنتال

سه شنبه 4 مهر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815