وبینار سمپوزیوم رادیولوژی دهان، فک و صورت– 5 مهر ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
رادیولوژی دهان، فک و صورت (تکنیک های تصویربرداری پیشرفته، تصویربرداری CBCT و اصول تفسیر رادیوگرافیک و ضایعات شایع)
شناسه برنامه:203892

سخنرانان:
دکتر هانیه کاویانی، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
تکنیک های تصویربرداری پیشرفته

دکتر حوریه باشی زاده، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
اصول تصویربرداری CBCT

دکتر زهرا غنچه، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
اصول تفسیر رادیوگرافیک و ضایعات شایع

چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815