وبینار سمپوزیوم بیماری های دهان، فک و صورت – 30 شهریور ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
بیماری های دهان، فک و صورت (ملاحظات پزشکی در اورژانس های دندانپزشکی، دندانپزشکی در بیماران سیستمیک و بیوپسی)
شناسه برنامه:203548

سخنرانان:
دکتر بهاره حسینی محور، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
اورژانس های دندانپزشکی

دکتر امیرمنصور شیرانی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
دندانپزشکی بیمارستانی

دکتر آرزو جوانی، متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نمونه برداری از ضایعات استخوانی

پنجشنبه 30 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815