وبینار سمپوزیوم سلامت دهان – 29 شهریور ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
سلامت دهان (آثار سوء دخانیات بر سلامت دهان و نقش دندانپزشک، نقش بیمه های پایه در سلامت دهان و دندان؛ عوامل خطر پوسیدگی)
شناسه برنامه:203547

سخنرانان:
دکتر هاجر شکرچی زاده، دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
آثار سوء دخانیات بر سلامت دهان و نقش دندانپزشک در برنامه های کنترل دخانیات در مطب

دکتر عبدالرضا معادی، دکترای حرفه ای دندانپزشکی
نقش بیمه های پایه در سلامت دهان و دندان

دکتر هادی قاسمی، دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
عوامل خطر پوسیدگی دندان و روش های پیشگیری

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

لیست وبینارهای شهریورماه ۱۴۰۲