وبینار سمپوزیوم پروتز – 16 شهریور ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پروتز (اکلوژن در پروتز ثابت و Finishing Line و انواع آن)
شناسه برنامه:202776

سخنرانان:
دکتر سجاد پزشکی، متخصص پروتزهای دندانی
اکلوژن در پروتز ثابت

دکتر پرویز امینی، متخصص پروتزهای دندانی
و Finishing Line و انواع آن

پنجشنبه 16 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

لیست وبینارهای شهریورماه ۱۴۰۲