وبینار سمپوزیوم پروتز – 12 شهریور ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پروتز (بازسازی دندان های اندو شده، آرتیکولاتورها، ثبت روابط فکی و نحوه رکوردگیری؛ اصول تراش در پروتز ثابت)
شناسه برنامه:202773

سخنرانان:
دکتر حمیدرضا رجعتی، متخصص پروتزهای دندانی
اصول بازسازی دندان های درمان ریشه شده

دکتر حسن اذان گو، متخصص پروتزهای دندانی
آرتیکولاتورها، ثبت روابط فکی و نحوه رکوردگیری

دکتر فرناز تقوی، متخصص پروتزهای دندانی
اصول تراش در پروتز ثابت

یکشنبه 12 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

لیست وبینارهای شهریورماه ۱۴۰۲