وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی ترمیمی – 11 شهریور ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی ترمیمی (شناخت انواع کامپوزیت و کاربردهای آن و علل شکست ترمیم های کامپوزیتی)
شناسه برنامه:202678

سخنرانان:
دکتر فاطمه فروزش، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
شناخت انواع کامپوزیت و کاربردهای آن

دکتر منصوره میرزایی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
علل شکست در ترمیم با کامپوزیت ها در دندان های قدامی و خلفی

شنبه 11 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

لیست وبینارهای شهریورماه ۱۴۰۲