وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی کودکان– 2 شهریورماه ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی کودکان (طبقه بندی تروما، رویش و افتادن دندان ها و صدمات وارده بر دندان های دائمی)
شناسه برنامه:201762

سخنرانان:
دکتر مجید مهران، متخصص دندانپزشکی کودکان
شکستگی های تاج و ریشه در دندان های دائمی جوان

دکتر سارا قدیمی، متخصص دندانپزشکی کودکان
کنترل رفتاری در کودکان

دکتر مهکامه میرکریمی، متخصص دندانپزشکی کودکان
پالپکتومی دندان های شیری

پنجشنبه 2 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

 

لیست وبینارهای شهریورماه 1402