وبینار سمپوزیوم پروتز– 27 مردادماه ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پروتز (تشخیص و طرح درمان در پروتز ثابت و مشکلات مفصل گیج گاهی فکی)
شناسه برنامه:201763

سخنرانان:
دکتر مجتبی رمضانی، متخصص پروتزهای دندانی
تشخیص و طرح درمان در پروتز ثابت

دکتر سهیل جنتی عطایی، متخصص پروتزهای دندانی
مشکلات مفصل گیج گاهی فکی

جمعه 27 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

 

 – مشاهده وبینارهای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران