وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی کودکان– 26 مردادماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی کودکان (طبقه بندی تروما، رویش و افتادن دندان ها و صدمات وارده بر دندان های دائمی)
شناسه برنامه:201762

سخنرانان:
دکتر دنیا علی نژاد، متخصص دندانپزشکی کودکان
طبقه بندی تروماهای دندانی در سیستم دندانی شیری

دکتر سارا رمضانیان نیک، متخصص دندانپزشکی کودکان
رویش دندان ها و عوامل موثر در تاخیر رویش و افتادن دندان ها

دکتر مهدی رنجپور، متخصص دندانپزشکی کودکان
صدمات وارده بر دندان های دائمی

پنجشنبه 26 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815