برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان یزد

 

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان یزد

در پی برنامه ریزی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران درتاریخ 1401/04/16 به کلیه شعبه های کشور اعلام گردیده است که آماده برگزاری انتخابات باشند. بهمین مناسبت در استان یزد پس از آمادگی و اعلام رئیس شعبه استان یزد، انتخابات در روز پنجشنبه برگزار گردید.

این انتخابات پیرو اطلاعیه های پیام کوتاه از مرکز انجمن آغاز گردید و با اختصاص یک شماره همراه ویژه در واتساپ اطلاعات کاندیداها دریافت شده است. شرایط کاندیداتوری شامل: آخرین مدرک دکترای دندانپزشکی حرفه ای، حضور در استان مذکور، پرداخت حق عضویت همان سال در این انتخابات اعلام شد. کاندیداها و شرکت کنندگان (رای دهندگان) حق عضویت خود را بصورت حضوری در مجمع عمومی عادی انتخابات پرداخت کردند.

دکتر همایون سیگاری رئیس شعب کشوری انجمن و عضو هیات مدیره همراه دکتر ابراهیم جوادی نژاد عضو هیات مدیره مرکز و عضو کمیته کشوری و نایب رئیس استان گیلان بعنوان مسئولان برگزاری انتخابات از استان اردبیل و استان گیلان برای برگزاری انتخابات به یزد اعزام شدند.

ساعت 13 بعدازظهر در سالن مجتمع باقرالعلوم یزد، انتخابات شروع و 8 کاندیدای انتخاباتی فرصت معرفی خود را داشتند. ابتدا دکتر سید علی پاکزاد مقدم رئیس شعبه استان یزد گزارش جامعی از عملکرد هیئت مدیران شعبه استان یزد را ارائه کردند. سپس آقای دکتر همایون سیگاری نماینده انجمن، اهداف و دیدگاه انجمن را بطور مشروح مطرح کردند و مشکلات عارض شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی دولت قبل را مشروح گزارش نمودند و فعالیت های ارزشمند انجمن در دوران کرونا که یگانه انجمن پیشتاز این خدمات بوده اند، مشروح گزارش نمودند. کلیه اقدامات مربوط به ثبت عضویت کاندیداتوری، اعم از توزیع تعرفه انتخابات و اخذ رای واریزی در صندوق آراء: توسط دکتر ابراهیم جوادی انجام شد.

تعداد شرکت کنندگان در انتخابات 143 نفر بوده اند.
هیات رئیسه مجمع عمومی عادی که توسط حضار انتخاب گردید.
1-دکتر ناصر کدخدائی، رئیس مجمع
2-دکتر سیمین محمودی، منشی
3-دکترحسین برزگر، ناظر
4-دکتر علی محمد علیمی، ناظر

اسامی کاندیداها به ترتیب احراز آراء اکثریت به شرح ذیل می باشد:
1-دکتر سیدعلی پاکزاد مقدم – 131 رأی
2-دکتر نازلی شهباز – 107 رأی
3-دکتر امیر ضرابی زاده – 64 رأی
4-دکتر محمدرضا نوشادی – 57 رأی
5-دکتر محمد جواد قرائی – 48 رأی
6-دکتر محمد علی باقری – 42 رأی
7-دکتر حمیدرضا باقرزاده – 30 رأی

برای هیات مدیره جدید استان یزد آرزوی موفقیت و خدمات ارزشمند برای همکاران دندانپزشک در استان یزد و خدمت به مردم را داریم و این انتخاب را تبریک می گوئیم.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران