فرم شرکت در انتخابات شعبه یزد

همکاران گرامی

متقاضی کاندیداتوری انتخابات هیأت مدیره

 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان یزد

خواهشمند است درخواست کاندیداتوری خود را از طریق لینک ذیل ارسال نمایید.

پایان مهلت کاندیداتوری تا ساعت 12 شب روز چهارشنبه 28 تیرماه 1402

انتخابات روز پنجشنبه 29 تیرماه 1402

ارسال مدارک از 1402/04/25لغایت 1402/04/28

مدارک درخواست کاندیداتوری :
1-درخواست کاندیداتوری بر روی سرنسخه ممهور به مهر نظام پزشکی
2-پرداخت حق عضویت و ثبت عضویت از طریق لینک زیر:

3-رزومه و بیان دیدگاه ها و اهداف
4-عکس پرسنلی

زمان برگزاری: پنجشنبه 29 تیرماه 1402
محل برگزاری: یزد- صفائیه یزد- خیابان بوعلی -مجتمع باقر العلوم