وبینار سمپوزیوم پریو– 7 مردادماه ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پریو (اصول طراحی فلپ در نواحی زیبایی، انواع برش، فلپ و بخیه در جراحی افزایش طول تاج و مبانی بازسازی استخوان)
شناسه برنامه:200667

سخنرانان:
دکتر شبنم آقایان، پریودونتیست
اصول طراحی فلپ در نواحی زیبایی

دکتر آناهیتا مسکوچی، پریودونتیست
انواع برش، فلپ و بخیه در جراحی افزایش طول تاج

دکتر محمد بختیاری، پریودونتیست
بیولوژی و مبانی بازسازی استخوان

شنبه 7 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815