وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی ترمیمی– 8 مردادماه ۱۴۰۲


انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی ترمیمی (درمان های زیبایی محافظه کارانه، ترمیم های کامپلکس آمالگام و آناتومی دندان های قدامی)
شناسه برنامه:200668

سخنرانان:
دکتر سعیده آخوندان، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
درمان های زیبایی محافظه کارانه

دکتر نیلوفر موسوی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
ترمیم های کامپلکس آمالگام

یکشنبه 8 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815