وبینار سمپوزیوم ایمپلنت– 4 مردادماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
ایمپلنت های دندانی (اصول قراردهی و اجزای جراحی و پروتزی ایمپلنت؛ مدیریت مشکلات و عوارض جراحی ایمپلنت)
شناسه برنامه:200665

سخنرانان:
دکتر نیما صادقی، متخصص جراحی دهان، فک و صورت
اصول و مبانی قراردهی ایمپلنت

دکتر سمیه نیاکان، متخصص پروتزهای دندانی
اجزای جراحی و پروتزی ایمپلنت Surgical+ Prosthetic Components

دکتر فاطمه عباسی پور، پریودونتیست
مدیریت مشکلات و عوارض جراحی ایمپلنت

چهارشنبه 4 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815