سرفصل های درد در دندانپزشکی

درد در دندانپزشکی کد : ۳۳۱۵۱۱۱۲۴
دردهای دندانی با منشاء ادنتوژنیک
1-آشنایی با انواع دردهای پالپی و نکات تشخیصی
2-آشنایی با انواع دردهای پری اپیکال و پریودنتال و پری کرونیت
3-درد حاصل از گسترش عفونتهای ادنتوژنیک
4-حساسیت های دندانی (مکانیسم درد – روشهای حذف درد)
5-دردهای بعد از جراحی
6-دردهای سطحی مخاط پوشاننده
7-راههای کاهش و حذف درد با منشاء و محل مختلف
دردهای دندانی با منشاء غیرادنتوژنیک
8-دردهای نورو سپتیو و دردهای نوروپاتیک
9-دردهای ارجاعی – دردهای نورو واسکولار – دردهای نوروپاتیک – دردهای نوروآلرژی
10-راهها و مکانیسم کاهش و حذف این دردها
دردهای عضلانی و مفصلی سیستم جونده TMD
11-آناتومی فانکشنال سیستم جونده – مفصل و عضلات
12-معاینات مفصل و عضلات جونده – در رفتگی های مفصل TMJ
13- اختلالات و دردهای ناشی از عدم هماهنگی عضلات ومفصل TMJ
14-اسپاسم های عضلات جونده – اکلوزال اپلاینس تراپی
15-بی حسی مفصلTMJ -تزريقات تشخیصی و درمانی داخل مفصل و عضلات جونده Self Regulation و سایکوتراپی- دارو درمانی
16-ليزر و فیزیکال تراپی
کاربرد تصویربرداری در تشخیص دردهای دندانی و دردهای سیستم جونده TMD
17- TMJ View Open & Closed
18-تصویر برداری مفصل گیجگاهی فکی و دردهای مفصل
19-کاربرد تکنیکهای رادیوگرافی Conventional در تشخیص منشاء درد
20-کاربرد CT و CBCT در تشخیص منشاء درد
21-کاربرد MRI در تشخیص منشاء درد
22-کاربرد سایر تکینیکهای تصویر برداری پیشرفته در تشخیص
منشاء درد