سرفصل های رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت

عنوان برنامه : رادیولوژی دهان و فک و صورت(۱) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۲
اصول حفاظت در برابر اشعه ایکس
1- دندانپزشک راههای حفاظت بیمار و پرتونگار در برابر اشعه ایکس را بداند
2- اصول کلی حفاظت در برابر اشعه (توجيه پذیری، بهینه سازی،رعایت حدود دوز)
3- منابع مصنوعی و طبیعی پرتوگیری در زندگی روزمره
4- راههای کاهش دوز بیمار (انتخاب تکنیک، انتخاب گیرنده برتر،فاصله منبع تا پوست، کالیمیشن، فیلتریشن، کاربرد حفاظ تیروئید
و پیش بند سربی، شرایط تابش، ظهور وثبوت مناسب)
5- راههای کاهش دوز پرتونگار و مانیتورینگ (حفاظها، دوزیمترهای شخصی، رعایت فاصله)
خطاهای شایع در رادیوگرافی های داخل دهانی
6- فیلم های روشن (خطاهای ظهور و ثبوت، تابش کم)
7- فیلمهای تیره (خطاهای ظهور و ثبوت، تابش زیاد)
8- كنتراست نامناسب و مه آلودگی
9- خطوط تیره و روشن
10- لکه های زرد و قهوه ای
11- تار شدن تصوير
12- تصویر ناقص (كن كات)
نمای رادیوگرافیک لندمارکهای آناتومیک
13- لندمارک های مشترک (مینا، عاج، لامينا دورا، …)
14- لندمارک های فک بالا
15- لندمارک های فک پایین
16- کاربرد رادیوگرافیهای دیجیتال داخل دهانی و مقایسه با روشهای Conventional
17- معرفی سیستم فسفر پلیت ها (مزایا، معایب)
18- معرفی سیستم CCD و CMOS (مزایا، معایب)
19- خطاهای رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی
تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته
20- اصول تشكيل تصوير و موارد کاربرد Multidetector CT
21- اصول تشكيل تصوير و موارد کاربرد MRI
22- اصول تشكيل تصوير و موارد کاربرد اولتراسوند
23- اصول تشكيل تصوير و موارد کاربرد پزشکی هسته ای

عنوان برنامه : رادیولوژی دهان و فک و صورت (۲) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۳
اصول درخواست انواع تصویربرداریها در دندانپزشکی
24- نقش رادیوگرافی در تشخیص وبررسی مشکلات
25- انواع تصویر برداریهای موجود در ناحیه دهان و فک و صورت
26- کاربردهای مختلف رادیوگرافی در حيطه دندانپزشکی وظیفه دندانپزشک در قبال تصاویر بدست آمده و تفسیر آنها
27- اصول تجويز رادیوگرافی بر اساس شرایط بیمار
یافته های اتفاقی ارزشمند رادیو گرافی داخل و خارج دهانی
28- لزوم آشنایی با ساختار نرمال استخوان فک ، دندانها وساختمانهای دیگر ناحيه دهان و فک و صورت و تنوعات آناتومیک آنها
29- تنوعات آناتومیک دندانها و روش افتراق آن با آنومالیهای دندانی
30- تنوعات آناتومیک استخوان فک وصورت و روش افتراق آن با بیماریهای سیستمیک و ضایعات
31- تنوعات آناتومیک ساختارهای استخوانی فک و جمجمه و روش افتراق آن با آنومالیهای رشدی تکاملی
کاربرد رادیوگرافی پانورامیک و الندمارکهای آناتومیک آن
32- تاریخچه و آشنایی با تکنیک پانورامیک
33- خصوصیات تصویر پانورامیک مناسب
34- توانایی ها و محدودیت های تکنیک پانورامیک
35- موارد تجویز و کاربرد
36- خطاهای تصویر برداری (آنالوگ و دیجیتال) پانورامیک و روشهای شناسایی و رفع آنها
37- لندمارک های فک بالا
38- لندمارک های فک پایین
ایمپلنت و تصویربرداری مربوط به قبل و بعد از جراحی و کنترل پروسه درمان
39- معرفی روشهای تصویر برداری مورد استفاده در مراحل مختلف درمان ایمپلنت
40- تواناییها و محدودیت های هر روش تصویر برداری با در نظر گرفتن مرحله درمان (قبل ، حین و بعد از درمان(
41- مروری بر نرم افزارها و فن آوری های پیشرفته
اصول تفسير راديو گرافیک و ضایعات شایع
42- اصول تفسیر ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت
43- شناسایی ماهیت ضایعات بر اساس تغییرات بوجود آمده در ساختمانهای مجاور (با ذکر مثالهای ضایعات شايع شامل ضایعات التهابی ، فایبرو اوسئوس ، کیستها و تومورها(
44- شناسایی ماهیت ضایعات بر اساس محل شكل و حدود ، ساختار داخلی و تغييرات بوجود آمده در استخوان اطراف (با ذکر مثالهای ضایعات شايع شامل ضایعات التهابی ، فايبرو اوسئوس ، كيستها و تومورها )

عنوان برنامه : رادیولوژی دهان و فک و صورت (۳) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۴
اصول تصویر برداری CBCT
45- اصول تشكيل تصویر و دستگاه های CBCT
46- موارد استفاده و تجویز بر اساس شرایط بیمار
47- تواناییهای سیستم CBCT
48- محدودیت های سیستم CBCT
آناتومی نرمال در CBCT
49- لزوم آشنایی با ساختار نرمال استخوان فک، دندانها وساختمانهای دیگر ناحیه دهان و فک و صورت و تنوعات آناتومیک آنها
50- آناتومی نرمال وتنوعات آناتومیک استخوان فک وصورت و جمجمه و روش افتراق آن با بیماریهای سیستمیک و ضایعات
51- آناتومی نرمال وتنوعات آناتومیک سینوس های پارانازال و حفره بینی
52- آناتومی نرمال و تنوعات آناتومیک مفصل گیجگاهی و افتراق آنها با بیماریهای این مفصل
اصول بازسازی تصویر های سه بعدی
53- مفهوم بازسازی تصویر در CBCT
54- تعریف پلانهای مختلف تصویری
55- خصوصیات تصاویر بازسازی شده و اهمیت آن در شرایط مختلف تشخيصی- ۶۰ دقیقه
56- تصویر های سه بعدی و موارد استفاده آنها
موارد استفاده کلینیکی از CBCT
57- نقش CBCT در تصویر برداری ایمپلنت
58- نقش CBCT در بررسی دندان عقل و دندانهای نهفته
59- نقش CBCT در بررسی مفصل گیجگاهی فکی
60- نقش CBCT در درمانهای اندودنتیک
61- نقش CBCT در تصویر برداری قبل از درمان ارتودنسی و بررسی آنومالیهای فکی و صورتی
روشهای استفاده از تصاویر CBCT و و نرم افزارهای موجود
62- روشهای انتقال اطلاعات حاصل از تصویر برداری بیمار و مزایا معایب هر کدام از این روشها
63- آموزش عملی استفاده از نرم افزار
64- کار کردن دندانپزشکان با نرم افزار
65- (با استفاده از رایانه شخصی)
دندانپزشکی سالمندان ( بیماریها، اندو ، پریو، پروتز و رادیولوژی)
66- مبانی و اپیدمیولوژی سالمندی
67- تغييرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بافت نرم و سخت حفره دهان،غدد بزاقی ، مخاط در سالمندان
68- تغييرات نسوج دندانی در سالمندان (سایش ها ، تغييرات ,Aging Dentition , (…VD
69- ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک مرتبط با سالمندی
70- ملاحظات مرتبط با درمان های اندو در سالمندان
71- ملاحظات مرتبط با درمان های پریو در سالمندان
72- ملاحظات مرتبط با درمان های پروتز در سالمندان
73- ملاحظات مرتبط با درمان جراحی در سالمندان
74- علائم رادیوگرافیک تغییرات نرمال و ضایعات استخوانی درسالمندان
بیماریهای شایع غدد بزاقی (بیماریها، رادیولوژی ، پاتولوژی وجراحی)
75- بیماریها و اختلالات خاص غدد بزاقی
76- روشهای اندازه گیری کمی و کیفی بزاق
77- تصویربرداری غدد بزاقی
78- درمانهای جراحی بیماریهای غددبزاقی
79- نماهای پاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی