سرفصل های رشته دندانپزشکی کودکان

عنوان برنامه: معاینه، طرح درمان و کنترل رفتاری کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۴
معاینه، رادیوگرافی، تشخیص و طرح درمان
1- گرفتن تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی
2- در نظر گرفتن رفتار کودک قبل از قرار گرفتن بر یونیت دندانپزشکی
3- معاینه دستها، سر و گردن، صورت، و خارج دهانی (ارزیابی غدد لنفاوی، و (TM)
4- معاینه داخل دهانی: نسوج نرم، اکلوژن، دندانها
5- تاثیر ژنتیک بر سر، صورت، دهان
6- مشخص کردن نیازهای رادیوگرافیک با توجه به ارائه طرح درمان
7- انواع رادیوگرافی در کودکان
8- سیستم های نامگذاری دندانهای دائمی و شیری
آموزش بهداشت
9- بررسی نیازهای آموزشی گروههای هدف
10- بستر مناسب آموزش و بهداشت
11- مناسب بودن محتوای آموزشی
12- ویژگی های آموزش گیرنده
13- نحوه ارائه آموزش
14- تفاوت عملکرد در سنین مختلف
15- ارزیابی آموزش داده شده
کارگاه کنترل رفتاری در کودکان
16- مهارت های روانی و اجتماعی کودک
17- ارزیابی وضعیت رفتاری کودک
18- گونه های مختلف شخصیت در کودکان
19- تعاریف مهارتهای ارتباطی
20- ارتباط با کودک
21- پذیرش بیمار
22- تاثير محيط بر کاهش اضطراب
23- شناخت علل اضطراب والدین و کودک و رفع آن
24- آماده سازی کودک و والدين قبل از ویزیت
25- تقسیم بندی رفتار کودک در محیط دندانپزشکی
26- اصول کنترل رفتاری
27- شکل دهی رفتار
28- باز آموزی
29- شرطی سازی مخالف
30- ملاحظات عملی

عنوان برنامه: اختلالات اکتسابی تکاملی حفره دهان و بیماریهای بافت نرم کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۵
رشد و تکامل دندان
31- مراحل تشكيل جوانه دندانی (اینیشیشن، پروليفريشن، …)
32- مورفولوژی دندانهای شیری و تفاوت آن با دندانهای دائمی
اختلالات اکتسابی – تکاملی حفره دهان
33- عفونتهای دندانی
34- اختلالات شکلی دندانها (فيوژن، ژمینیشن، هیپوپلازيها، …)
35- اختلالات تعداد دندانها (كمبود دندانها، دندانهای اضافه)
36- اختلالات مینا و عاج (هيپوپلازی، آملوژنزیس، دنتینوژنزیس، …)
37- رنگ طبیعی دندانها و تغيير رنگهای با منشا داخلی و خارجی
38- رادیولوسنسی ها یا پوسیدگی های پیش از رویش
39- فرنوم غیر طبیعی
رویش دندانها و عوامل موثر در تاخیر رویش و افتادن دندانها
40- مكانيسم رویش و زمان رویش دندانهای شیری و دائمی
41- دندانهای ناتال و نئوناتال
42- رویش دندانها و مشکلات بافت نرم
43- بیماریهای تاخیر دهنده رویش دندان (موضعی و جنرالیزه)
44- بیماریها و زود از دست رفتن دندانها
45- اختلالات هورمونی و تاخیر در رویش
46- انكيلوز دندانی
47- تراما و تاثیر بر رویش دندانها
48- از دست رفتن فضا و تاخير رویش
49- رویش اکتوپیک دندان
عوامل موثر در افتادن زودرس دندانها و بیماریهای پریودنشیوم در کودکان
50- نقش بیماری های سیستمیک در افتادن زودرس دندانها: چروبیسم – آکرودينيا – هایپرفسفاتمیا – هيستيوسایتوزیس X و …
51- ژنتیک و بیماریهای پریودنتال
52- بیماریهای حاد لثه ای
53- بیماریهای ویروسی دهان کودکان
54- ژنژیویت های مزمن
55- بیماریهای سیستمیک و تظاهرات لثه ای
56- بیماریهای پریودنتال
57- ارزیابی های سلامت لثه و پریودنشيوم
58- شاخص های پریودنشیوم در کودکان

عنوان برنامه: پوسیدگی و پیشگیری کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۶
ارزیابی پوسیدگی، شاخص های ارزیابی خطر پوسیدگی
59- تعریف و خصوصیات کلینیکی و رادیوگرافيک پوسیدگی
60- تشخیص پوسیدگی ها بر مبنای استانداردهای موجود
61- شاخص های تعیین پوسیدگی , DMFT , DMFS , PUFA , ICDAS)CAST)
62- تئوریهای رایج پوسیدگی
63- تحليل فاکتورهای چهارگانه بر مبنای تئوری اسید وژنیک
64- نحوه ایجاد پوسیدگی
65- انواع پوسیدگی های حاد و مزمن
66- مشخص کردن استعداد به پوسیدگی
67- ژنتیک، دندانها و پوسیدگی
68- ارزیابی و آموزش ریسک پوسیدگی
فلورایدتراپی
69- تاریخچه شناخت و معرفی فلوراید در دندانپزشکی
70- مکانیسم اثرات سیستمیک و موضعي فلوراید
71- ترکیبات فلوراید
72- تجویز فلوراید در مطب: ژل، وارنیش، فوم …
73- تجويز فلوراید در اجتماع: وارنیش، دهان شویه…
74- تجویز فلوراید در منزل: دهان شویه، خمیردندان
75- مسمومیت های فلوراید
فیشورسیلنت تراپی و PRR
76- تاریخچه تلاش های انجام گرفته برای پیشگیری از پوسیدگی های اکلوزالی
77- معرفی و ویژگی های فیشورسیلنت ها
78- نحوه اثر فیشور سیلنت ها در پیشگیری از پوسیدگی های اکلوزالی : انواع فیشورسیلنت
79- ترمیم های رزینی پیشگیرانه (PRR) و ترمیم های رزینی محافظه کارانه ((CRAR
80- انواع سه گانه PRR: توجه به عمق پوسیدگی
81- تفکیک انجام فیشورسیلنت و PRR
82- شناخت باندينگ ها
83- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
84- کنترل های دوره ای
85- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
86- اخلاق حرفه ای
تغذيه
87- شناخت هرم غذایی
88- تغذیه و رژیم غذایی
89- کربوهیدراتها و تخمير آنها
90- اشکال مختلف قندها و پاک شوندگی از دهان
91- میکرونوترینتها و تاثير آنها در بافت دهان و دندان
92- تغذیه مناسب از نوزادی تا نوجوانی
93- سوء تغذيه
94- چاقی و اضافه وزن در کودکان

عنوان برنامه: دندانپزشکی ترمیمی در کودکان کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۷
مواد ترمیمی
95- میکروليكيج و اثرات بیولوژیک
96- آمالگام
97- مواد همرنگ ( کامپوزیت رزین)
98- باندینگ ها
99- سمان ها در دندانپزشکی کودکان
100- گلاس آینومرها
101- مواد پانسمانی
ترمیم پوسیدگیهای دندانهای شیری قدامی
102- تفاوت های اناتومیکی دندانهای دائمی و شیری
103- انواع حفرات با توجه به پوسیدگی سطوح
104- تفاوت های تهیه حفره دندانهای شیری و دائمی
105- روشهای ایزولاسیون و اهمیت آنها
106- انواع دهان باز کن
107- نحوه انجام بی حسی یا بی دردی
108- تهیه حفره و تامین گیر با توجه به باندینگ های عاجی
109- اچ کردن مینا و عاج و تفاوت های آنها
110- انتخاب کامپوزیت یا گلاس آینومر با توجه به شرایط
111- استفاده از ماتریکس ها
112- ترمیم دندانهای قدامی با پوسیدگی های وسیع و پالپ تراپی شده
113- پرداخت کردن ترمیم های زیبایی
114- ارگونومی محل درمان
115- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
116- کنترل های دوره ای
117- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
118- اخلاق حرفه ای
ترمیم پوسیدگیهای دندانهای شیری خلفی
119- تفاوت های اناتومیکی دندانهای دائمی و شیری
120- انواع حفرات با توجه به پوسیدگی سطوح
121- تفاوت های تهیه حفره دندانهای شیری و دائمی
122- روشهای ایزولاسیون و اهمیت آنها
123- نحوه انجام بی حسی
124- تهیه حفره و تامین گیر
125- مواد دندانی در ترمیم دندانهای خلفی
126- استفاده از ماتريكسها
127- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
128- کنترل های دوره ای
129- کنترل عفونت، ایمنی بیمار
130- اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی کودکان
ترمیم با روکشهای استینلس استیل (SSC)
131- کاربرد SSC
132- انواع SSC
133- تراش دندان
134- انتخاب روکش مناسب
135- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
136- کنترل های دوره ای
137- کنترل عفونت، ایمنی بیمار
138- اخلاق حرفه ای
درمان پوسیدگی های عمیق دندانهای شیری
139- ویژگی های کلینیکی پوسیدگی های عمیق و تفاوت پوسیدگی هایaffected , infected
140- موارد کاربرد و روش انجام درمان غیر مستقیم پالپ
141- مواد دندانی مورد استفاده
142- روشهای ترمیم مناسب
143- تعريف ART
144- موارد کاربرد ART
145- انتخاب دندان واجد شرایط
146- نحوه بکار گیری ART
147- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
148- کنترل های دوره ای
149- کنترل عفونت، ایمنی بیمار
150- اخلاق حرفه ای
عنوان برنامه: پالپ تراپی در کودکان کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۸
پالپوتومی دندانهای شیری
151- شناخت تفاوت های اناتومیک پالپ دندانهای شیری و دائمی
152- مورفولوژی پالپ چمبر دندانهای شیری
153- موارد کاربرد پالپوتومی
154- تکنیک پالپوتومی و نشانه های کلینیکی پالپ باقیمانده
155- انواع مواد و روش ها در پالپوتومی
156- انتخاب روشهای ترمیم مناسب
157- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
158- کنترل های دوره ای
159- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
160- اخلاق حرفه ای
پالپکتومی دندانهای شیری
161- موارد کاربرد پالپکتومی
162- آبسه ها و فیستول ها
163- تکنیک پالپکتومی
164- مواد و روشهای پرکردن کانال
165- روشهای ترمیم مناسب
166- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
167- کنترل های دوره ای
168- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
169- اخلاق حرفه ای
IPT و DPC در پوشش پالپ دندانهای دائمی جوان
170- ویژگی های کلینیکی پوسیدگی های عمیق و تفاوت پوسیدگی هایaffected , infected
171- موارد کاربرد و روش انجام درمان غیر مستقیم پالپ
172- مواد دندانی مورد استفاده
173- موارد کاربرد و روش انجام پوشش مستقیم پالپ
174- مواد دندانی مورد استفاده
175- روشهای ترمیم مناسب
176- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
177- کنترل های دوره ای
178- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
179- اخلاق حرفه ای
اپکسوژنزیس
180- موارد کاربرد اپكسوژنزیس
181- تکنیک اپكسوژنزیس
182- انواع مواد و روش ها در اپكسوژنزیس
183- موارد کاربرد اپكسيفيكيشن
184- تکنیک اپكسيفيكيشن
185- مواد پرکننده و روشهای پرکردن کانال
186- روشهای ترمیم مناسب
187- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
188- کنترل های دوره ای
189- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
190- اخلاق حرفه ای
عنوان برنامه : مدیریت فضا و اکلوژن کد : ۳۳۱۵۱۱۱۴۹
طرح درمان در موارد زود از دست رفتن درمان دندانهای شیری
191- عوامل موثر بر از دست رفتن فضا
192- ژنتیک و مال اکلوژن
193- ارزیابی کلینیک و رادیوگرافیک
194- آنالیز فضا، روشها و تصمیم گیری
195- عوارض زود از دست رفتن مولر اول شیری
196- عوارض زود از دست رفتن مولر دوم شیری
197- طرح درمان در مدیریت فضا
198- تجويز و عدم تجویز فضا نگهدارنده ها
199- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
200- کنترل های دوره ای
201- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
202- اخلاق حرفه ای
انواع فضا نگهدارنده ها
203- فضا نگهدارنده های متحرک
204- فضا نگهدارنده های ثابت یک طرفه
205- فضا نگهدارنده های ثابت دوطرفه
206- دیستال شو
207- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
208- کنترل های دوره ای
209- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
210- اخلاق حرفه ای
211- حفظ فضا در موارد زود از دست رفتن دندانهای ثنایای شیری
212- اثرات زود از دست رفتن دندانهای ثنایای شیری بر فضاهای قوس
213- دستگاه جایگزین دندانهای ثنابای شیری
214- مداخلات لازم در دوره های دندانی مختلف
215- ملاحظات درمانی در کمبود فضا برای رویش لترال دائمی
216- عوارض زود از دست رفتن کانین شیری
217- زود از دست رفتن یک طرفه یا دو طرفه کانین پایین و اقدامات درمانی
218- زود از دست رفتن یک طرفه یا دو طرفه کانین بالا و اقدامات درمانی
219- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
220- کنترل های دوره ای
221- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
222- اخلاق حرفه ای
دستگاههای Space Regainer اصلاح کراس بایت
223- موارد تجویز دستگاه های SR
224- انواع دستگاه های SR، ثابت و متحرک
225- انواع دستگاه های SR با انكوريج خارج دهانی
226- عوارض ناخواسته دستگاه های SR، و مقابله با آن
227- کراس بایتهای قدامی
228- کراس بایتهای خلفی
229- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
230- کنترل های دوره ای
231- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
232- اخلاق حرفه ای
تصمیم گیری در دندانهای مولر اول دائمی با پیش آگهی ضعیف
233- عوامل موثر در طرح درمان دندانهای مولر اول دائمی با پیش آگهی ضعیف
234- شرایط برای کشیدن دندانهای مولر اول دائمی با پیش آگهی ضعيف
235- مشاوره ارتودنسی
236- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
237- کنترل های دوره ای
238- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
239- اخلاق حرفه ای
عنوان برنامه : صدمات دندانی و مدیریت آنها کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۰
معاینه، طبقه بندی و طرح درمان در دندانهای شیری و دائمی
240- معاینه و کنترل روانی صدمات دندانی
241- تقسیم بندی صدمات دندانی
242- اهمیت و تاثير صدمات دندانی بر رشد و نمو دندانی – فکی
243- نقش رادیوگرافی در تشخیص و طرح درمان
244- اقدامات درمانی لازم برای هر یک از صدمات
245- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
246- کنترل های دوره ای
247- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
248- اخلاق حرفه ای
صدمات وارده بر بافت نرم
249- پارگی
250- لهیدگی نسج نرم
251- ساییدگی مخاطی
صدمات وارده بر نسوج نگهدارنده دندان
252- تقسیم بندی صدمات Luxation
253- صدمات Concussion در دندانها
254- صدمات Subluxation در دندانها
255- صدمات Intrusion در دندانها
256- صدمات Extrusion در دندانها
257- صدمات Lateral Luxation در دندانها
258- صدمات Avulsion در دندانها
259- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
260- کنترل های دوره ای
261- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
262- اخلاق حرفه ای
صدمات وارده بر دندانها
263- شکستگی های تاج
264- شکستگیهای ریشه
265- شکستگیهای تاج ریشه
266- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
267- کنترل های دوره ای
268- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
269- اخلاق حرفه ای
پیشگیری از صدمات دندانی
270- عوامل سلامت فردی موثر بر بروز تراما
271- عوامل محیطی موثر بر تراما
272- دندانپزشکی ورزشی
273- صدمات دندانی حین ورزش و پیشگیری از آنها
274- قوانین و دستورالعملهای مرتبط با تراما
275- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
276- کنترل های دوره ای
277- كنترل عفونت و ایمنی بیمار
278- اخلاق حرفه ای
عنوان برنامه : خدمات سلامت دهان و دندان در کودکان توانخواه کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۱
انواع ناتوانی ها و کم توانی ها
279- درمان و نگهداری آن در کودکان توانخواه
280- تعريف ناتوانی های کودکان
281- پیش نیازهای کلی
282- ضرورت دید پیشگیرانه
283- طبقه بندی کودکان ناتوان
284- تعریف کودکان با ناتوانی های سیستمیک
مشکلات شایع دهانی هر یک از گروه ها
285- مشکلات کودکان با ناتوانی ذهنی
286- مشکلات کودکان با ناتوانی حسی- حرکتی
287- مشکلات کودکان با بیماریهای سیستمیک
288- مشکلات پوسیدگی های دندانی در این گروه ها
289- مشکلات پریودنتال در این کودکان
290- مشكلات رشدی، اسکلتال و ارتودنتیک
291- مشكلات كنترل رفتاری
درمان و نگهداری آن در کودکان توانخواه
292- ملاحظات کلی در کودکان با ناتوانی های سیستمیک
293- ملاحظات کلی رفتاری در درمان این کودکان
294- درمان های پیشگیرانه
295- درمان های ترمیمی و بازسازی دهان
296- درمان های تحت بیهوشی عمومی
297- مراقبت های پس از درمان
298- خطاهای احتمالی، شکست ها و اقدامات درمانی
299- کنترل های دوره ای
300- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
301- اخلاق حرفه ای
ملاحظات پزشکی در بیماران سیستمیک
302- تعريف مشکلات سیستمیک
303- طبقه بندی بیماران سیستمیک
304- تعريف بیماریهای خونی
305- انواع سرطان ها
306- ملاحظات خاص دارویی و درمانی در بیماران سیستمیک
307- عوارض بیماریهای سیستمیک بر دهان و دندان
308- داروهای اورژانس در مطب دندانپزشکی کودکان
بهداشت دهان و تغذیه در کودکان توانخواه
309- بهداشت دهان در کودکان با ناتوانی های حسی- حرکتی
310- بهداشت دهان در کودکان با ناتوانی های ذهنی
311- بهداشت دهان در کودکان با مشکلات سیستمیک
312- ملاحظات تغذیه ای در بیماران با ناتوانی های حسی- حرکتی
313- ملاحظات تغذیه ای در بیماران با ناتوانی های ذهنی
314- ملاحظات تغذیه ای در بیماران با مشکلات سیستمیک