سرفصل های رشته جراحی دهان، فک و صورت

عنوان برنامه: جراحی (۱) آشنایی با بیماریهای سیستمیک در بیماران دندانپزشکی کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۵
بیماریهای سیستمیک درگیر با بیماریهای دندانپزشکی، آشنایی با بررسی عمومی بیماران و نحوه تهیه ابزرواسیون و تحلیل اطلاعات
1- نحوه تهیه ابزرواسیون از بیمار دندانپزشکی با زمینه سیستمیک و بررسی وضعیت عمومی بیماران و مشکلات هریک و تنظیم درمانهای جراحی در بیماران با زمینه سیستمیک
2- نحوه درخواست مشاوره
3- تدابیر لازم در بیماران خاص
آشنایی با آزمایشات مهم لابراتواری و تفسیر این آزمایشات در شناخت وضعیت سیستمیک بیماران
4- موارد تجویز آزمایش توسط دندانپزشک
5- توضیح و ذكر آزمایشات پاراکلینیکی و ارائه نتایج طبیعی هر یک و تفسیر نتایج بدست آمده خارج از دامنه طبیعی
6- تشخیص موارد غیرطبیعی و درخواست مشاوره
شناخت و پیشگیری موارد اورژانس پزشکی در حین درمان دندانپزشکی و نحوه درمانهای اولیه آنها
7- توضیح موارد بروز اورژانس های طبی در مطب دندانپزشکی با ذکر جزئیات و علائم بالینی و نحوه پیشگیری از آنها
8- نحوه درمان اولیه و انتقال بیمار برای درمانهای پیگیری
9- تنظیم یک جعبه حاوی کلیه داروهای اورژانس در مطب دندانپزشکی
10- BLS ، ALS و Airway management
اصول تجویز داروها در دندانپزشکی
11- تجویز داروهای مرتبط با دندانپزشکی
12- تداخلات دارویی در دندانپزشکی
13- اصول نسخه نویسی
14- عوارض جانبی داروهای خاص از نظر دندانپزشکی
روشهای بیحسی موضعی و آرامبخشی، آشنائی با روشهای کنترل درد و اضطراب
15- یادآوری جزئیات تکنیکی تزریق های بیحسی و فارماکوژی مواد بیحس کننده موضعی
16- توضيح عوارض و جزئیات درمانی
17- آشنائی با اصول آرامبخشی و اصول بکارگیری آنها در دندانپزشکی
18- روش های بی حسی موضعی
19- شناخت داورهای ضد درد

عنوان برنامه: جراحی (۲) اصول کنترل و درمان عفونتها کد : ۳۳۱۵۱۱۱۳۶
اصول و روشهای آسپسی و استریلیزاسیون مراقبت از خود و بیماران در مقابل انتقال عفونت
20- نحوه استریل کردن وسائل و ایجاد آسپسی مطلوب در محیط کار
21- آشنائی با کلیه روشها و امکانات موجود و سیستم ها
22- روش های پیشگیری از انتقال عفونت به خود و سایر بیماران
23- مدیریت بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی مهم
اصول درمان عفونت های دندانی و حدود فضاهای صورتی
24- نحوه ارزیابی سیستمیک و موضعی بیماران با عفونت های حاد و مزمن با منشاء دهانی
25- شناخت علائم بالینی و حدود فضاهای درگیر عفونت
26- نحوه پیشرفت و انتشار عفونت های به فضاهای عمقی تر
27- درمان داروئی و جراحی عفونتهای ادنتوژنیک
28- شناخت و کنترل عوارض عفونت
اصول جراحی آبسه ها و آشنایی با عوارض آن
29- موارد تجویز انسيزيون و درناژ
30- برش های داخل و خارج دهانی
31- تدابیر لازم جهت ادامه درمان
اصول آنتی بیوتیک درمانی در عفونتهای ناحیه دهان و فک و صورت
32- شناخت انواع آنتی بیوتیکهای موجود و مؤثر در فارماكوپه ایران
33- نحوه تجويز آنتی بیوتیک های خوراکی و تزریقی در عفونت های دندانی
34- آشنائی با دوزاژ و عوارض آنتی بیوتیک ها
اصول جراحی های اندودونتیک
35- اصول كل فلپ های اپیکو و موارد کاربرد آن
36- نحوه جراحی انتهای ریشه ( میکروستومای رایج)
37- مواد مورد استفاده در اپیکو

عنوان برنامه: جراحی (۳) اصول جراحیهای دهان و دندان کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۷
آشنایی با اصول جراحی، اصول تهیه فلپها و بستن زخمهای جراحی دهانی انواع مواد و روشهای بخیه
38- معرفی انواع فلپهای داخل دهانی و کاربرد آنها
39- اصول تهیه فلپ ها
40- مزایا و معایب هر یک از انواع فلپ
41- انواع نخهای بخیه و مواد مورد استفاده در ترمیم فلپ ها
42- روش های ترمیم زخم ( بخیه زدن ، چسب ها و …)
جراحی دندانهای نهفته و ریشه های باقیمانده
43- ارزیابی های قبل از عمل بصورت کلینیکی و رادیوگرافیک و تقسیم بندی انواع نهفتگی
44- روشهای جراحی خارج نمودن دندانهای نهفته و ریشه های باقیمانده و مروری بر عوارض احتمالی عمل
45- موارد ارجاع در جراحی دندان های نهفته
اصول جراحی ضایعات پاتولوژیک در نواحی دهان و فکین و نحوه تهیه بیوپسی
46- موارد تجویز بیوپسی در ضایعات مختلف دهان
47- انواع روش های بیوپسی و کاربرد هر کدام
48- نحوه صحیح حفظ و ارسال نمونه ها و تهیه گزارش دقیق برای پاتولوژیست
49- انواع کیستها و تومورهای خوش خیم و بدخیم ناحیه دهان و فک و صورت و روشهای جراحی و تهیه بیوپسی از آنها
جراحی های پیش از پروتز
50- موارد جراحی جهت نسوج نرم ( فرنكتومی، افزایش عمق وستيبول ، اصلاح نسوج اضافی و…)
51- موارد جراحی جهت نسوج سخت (آلوئولوپلاستی، توروس ها، توبروزیته و…)
52- آماده سازی ناحیه برای ایمپلنت (اصول کلی جراحی های قبل از ایمپلنت)
جراحی ایمپلنت ساده
53- روش تشخیص و طرح درمان در جایگذاری ایمپلنت های دندانی
54- اصول جراحی و دریل کردن در ایمپلنت های دندانی
55- مراقبت های پس از جراحی
56- محدودیت های جراحی ایمپلنت از نظر دندانپزشک عمومی و موارد ارجاع

عنوان برنامه: جراحی (۴) آشنایی با بیماریهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۸
آشنایی با بیماریهای مفصل گیجگاهی فکی و تشخیص افتراقی دردهای ناحیه سر و صورت
57- آناتومی و فیزیولوژی T.M.J
58- تقسیم بندی بیماریهای درگیر کننده T.M.J
59- دردهای راجعه به ناحیه فک و وصورت با تاکید بر سردردها
60- معرفی و شرح بیماریهای مفصل گیجگاهی فکی با تاکید بر اختلالات داخلی مفصل و ضایعات دژانرایتو و معرفی دردهای ناحیه سروصورت و ارائه معیارهای تشخیص افتراقی برای هر یک
61- درمان محافظه کارانه اختلالات گیجگاهی – مفصلی
صدمات تروماتیک ناحیه دندانها، فكين و صورت و تشخیص و آشنایی با روشهای درمانی آن
62- كليات صدمات تروماتیک دهان و فک و صورت و شکستگی های استخوان های فک و صورت
63- شکستگی های دنتوآلوئولر
64- صدمات بافت نرم ناحیه دهان
65- مروری بر روشهای درمان جراحی دهان و فک و صورت
66- درمان اولیه شکستگی های دندانی و آولژن دندانی
عوارض رایج جراحی در ناحیه دهان، فک و صورت
67- مروری بر انواع عوارض جراحی های ناحیه دهان و فک و صورت و نحوه مقابله و یا پیشگیری از بروز این عوارض و روشهای درمانی آنها و مشاوره با متخصصین و ارجاع بیماران به مراکز تخصصی ( اسكار، عفونت، اختلال افوژن و …)
آشنائی با مواد و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های دهان، فک و صورت
68- موارد منعقد کننده خون
69- مواد جایگزین استخوان
70- ممبران ها
71- انواع wire و پیج و پلاک ها
72- کرایو، کوتر، لیزر و..
آشنایی با نحوه رسیدگی به قصور و جرائم پزشکی در ایران
73- جرائم انتظامی
74- دیه در قانون مجازات اسلامی
75- حوزه تعزیرات حکومتی
76- بررسی چند پرونده خطای دندانپزشکی
دندانپزشکی بیمارستانی( بیماریها – جراحی)
77- ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک
78- ملاحظات جراحی دهان و فک در بیماریهای سیستمیک
اورژانس های دندانپزشکی (بیماریها –جراحی)
79- اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی
80- ملاحظات پزشکی در اورژانس های دندانپزشکی
بیماریهای شایع غدد بزاقی (بیماریها، رادیولوژی ، پاتولوژی وجراحی)
81- بیماریها و اختلالات خاص غدد بزاقی
82- روشهای اندازه گیری کمی و کیفی بزاق
83- تصویربرداری غدد بزاقی
84- درمانهای جراحی بیماریهای غددبزاقی
85- نماهای پاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی