وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی ترمیمی– 23 تیرماه ۱۴۰۲

 

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی ترمیمی (پدیده سایش دندانی و روش های پیشگیری از آن و شناخت انواع کامپوزیت و کاربردهای آن)
شناسه برنامه:199882

سخنرانان:
دکتر رضا طایفه دولو، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
پدیده سایش دندانی و روش های پیشگیری از آن

دکتر فاطمه فروزش، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
شناخت انواع کامپوزیت و کاربردهای آن

جمعه 23 تیر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815