وبینار سمپوزیوم اندو – 22 تیرماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 اندو (اصول بیحسی در اندو، اهداف بیولوژیک پاکسازی کانال و کاربردهای سرامیک سرد در درمان ریشه)
 شناسه برنامه:199881

سخنرانان:
دکتر سمیرا شاه سیاه، اندودانتیست
اصول بیحسی در اندو

دکتر محمدعلی کتابی، اندودانتیست
اهداف بیولوژیک پاکسازی کانال

دکتر جلیل مدرسی، اندودانتیست
کاربردهای مختلف سرامیک سرد در درمان ریشه

 پنجشنبه 22 تیر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

 02122663813
 02122663814
02122663815