در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته دندان پزشکی برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند قرار داده شده است .

موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد.. ISI در واقع يك مرجع تعيين استاندارد و معتبر بودن نشريان علمي در سراسر جهان است بدين معنا كه صلاحيت نشريات مختلف در زمينه هاي ياد شده بررسي شده و در صورت داشتن اعتبار علمي و رعايت اصول فني چاپ نشريه، در ليست نشريات اين موسسه قرار مي گيرد هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIیکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد.ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد. لازم به ذکر است که با بررسی مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده  به مجله داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله خیلی مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی و همچنین منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند.

در ادامه لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته دندان پزشکی جهت استفاده دانشجویان واساتید، قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI دندان پزشکی

SCIENCE CITATION INDEX – DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE – JOURNAL LIST

SCIENCE CITATION INDEX – DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE – JOURNAL LIST
Total journals: 37

 1. ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA

Bimonthly ISSN: 0001-6357

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BIOSIS Previews
 5. AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0894-8275

MOSHER & LINDER, INC, 318 INDIAN TRACE SUITE 500, WESTON, USA, FL, 33326

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

Monthly ISSN: 0889-5406

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. ANGLE ORTHODONTIST

Bimonthly ISSN: 0003-3219

E H ANGLE EDUCATION RESEARCH FOUNDATION, INC, 1615 BEACON ST, NEWTON N, USA, MA, 02468-1507

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY

Monthly ISSN: 0003-9969

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD. LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Life Sciences
 4. BIOSIS Previews
 5. BRITISH DENTAL JOURNAL

Semimonthly ISSN: 0007-0610

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY

Bimonthly ISSN: 0266-4356

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. CARIES RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0008-6568

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Life Sciences
 4. BIOSIS Previews
 5. CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL

Bimonthly ISSN: 1545-1569

ALLIANCE COMMUNICATIONS GROUP DIVISION ALLEN PRESS, 810 EAST 10TH STREET, LAWRENCE, USA, KS, 66044

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH

Monthly ISSN: 0905-7161

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0301-5661

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. DENTAL MATERIALS

Monthly ISSN: 0109-5641

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES

Bimonthly ISSN: 0909-8836

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ. 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. Current Contents – Life Sciences
 5. BIOSIS Previews
 6. EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS

Bimonthly ISSN: 0141-5387

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS

Bimonthly ISSN: 0882-2786

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Monthly ISSN: 0901-5027

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0198-7569

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY

Monthly ISSN: 0303-6979

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. Current Contents – Life Sciences
 5. JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY

Bimonthly ISSN: 1010-5182

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH

Monthly ISSN: 0022-0345

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. Current Contents – Life Sciences
 5. BIOSIS Previews
 6. JOURNAL OF DENTISTRY

Monthly ISSN: 0300-5712

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF ENDODONTICS

Monthly ISSN: 0099-2399

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE

Quarterly ISSN: 2333-0384

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BIOSIS Previews
 5. JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Monthly ISSN: 0278-2391

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE

Monthly ISSN: 0904-2512

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Life Sciences
 4. BIOSIS Previews
 5. JOURNAL OF ORAL REHABILITATION

Monthly ISSN: 0305-182X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0022-3484

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Life Sciences
 4. BIOSIS Previews
 5. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY

Monthly ISSN: 0022-3492

AMER ACAD PERIODONTOLOGY, 737 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 800, CHICAGO, USA, IL, 60611-2690

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. Current Contents – Life Sciences
 5. BIOSIS Previews
 6. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY

Monthly ISSN: 0022-3913

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION

Monthly ISSN: 0002-8177

AMER DENTAL ASSOC, 211 E CHICAGO AVE, CHICAGO, USA, IL, 60611

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BIOSIS Previews
 5. MOLECULAR ORAL MICROBIOLOGY

Bimonthly ISSN: 2041-1006

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Life Sciences
 4. BIOSIS Previews
 5. OPERATIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0361-7734

OPERATIVE DENTISTRY INC, INDIANA UNIV SCHOOL DENTISTRY, ROOM S411, 1121 WEST MICHIGAN ST, INDIANAPOLIS, USA, IN, 46202-5186

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. ORAL DISEASES

Bimonthly ISSN: 1354-523X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. ORAL ONCOLOGY

Monthly ISSN: 1368-8375

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BIOSIS Previews
 5. ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY

Monthly ISSN: 2212-4403

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. BIOSIS Previews
 5. PERIODONTOLOGY 2000

Tri-annual ISSN: 0906-6713

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine
 4. SWEDISH DENTAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 0347-9994

SWEDISH DENTAL JOURNAL, BOX 1217, STOCKHOLM, SWEDEN, SE-111 82

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Clinical Medicine