شنبه 05 مهر 1399

گزارش هفته سوم از بیستمین دوره جامع زیباییگـزارش هفتـه سـوم از بیستـمین دوره جـامع زیبـایی
انجمن دندانپـزشکان عمـومی ایـران
3 و 4 بهمـن مـاه 1398


 
بیستمین دوره جامع زیبایی و ترمیمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت در حال برگزاری است!
 دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تغییرات اساسی تدارک دیده شد. یکی از موارد مهم آموزشی این دوره، ترمیمی است که بیش ترین و پرکاربردترین کارهای دندانپزشکی را در بر می گیرد.
باندینگ و انواع کامپوزیت ها، پنج شنبه 3  بهمن ماه 98
سخنران: دکتر رامین فهیما
دانش باندینگ ها مبانی اصلی درک راهبردی کار با کامپوزیت در تمام عرصه‌های دندانپزشکی زیبایی می باشد. امروز باندینگ ها وارد نسل هشت شده و استفاده از آن ها پایه اصلی موفقیت درمان های کامپوزیتی می باشد. نگاه تخصصی به باندینگ و کاربرد آنها آموزشی است که برای کارهای دندانپزشکی هم در ترمیمی و هم زیبایی مهم است.
دکتر رامین فهیما که امروز برند اختصاصی آموزش باندینگ ها و کامپوزیت ها می باشد ضمن آن که آموزش باندینگ وارد پدیده‌های شیمیایی و بیوشیمیایی می شود که دکتر فهیما در آن تسلط ویژه دارد. مینا و عاج بافت دندان در تاثیر باندینگ ها در یک روش بسیار پیچیده که نیاز به درک میکروسکوپی و حتی با دید میکروسکوپ الکترونیک دارد که با این تفکر تدریس می شود. شناخت انواع کامپوزیت ها نیز مترادف کاربرد باندینگ ها در موفقیت درمان ها نقش اساسی دارد، که در این دوره جامع تمام خصوصیات کامپوزیت ها آموزش داده می شود.
دکتر رامین فهیما دندانپزشک عمومی مدرس توانمند باندینگ و شناخت انواع کامپوزیت هاست که در تاریخ 3 بهمن ماه ۱۳۹۸ این مهم را مثل همیشه با موفقیت و با استقبال حاضرین تدریس کردند.


 


ترمیم و بازسازی دندان ها، جمعه 4  بهمن ماه 98
سخنران: دکتر رامین فهیما
از آنجایی که ما در دوره جامع دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی رسالت خود را در آموزش، ترمیم دندان ها و حتی بازسازی ها در نظر گرفته ایم، ترمیم بازسازی دندان‌های روت کانال شده یکی از مباحث و موارد اصلی است. در این روند ترمیم با فایبر پست به لحاظ کاربرد مواد کامپوزیتی و رزینی در بازسازی دندان که با مفاهیم زیبایی تداخل پیدا می کند، به طور کامل آموزش داده شده است.
 موفقیت در بازسازی دندان و تکنیک ها و دانش کاربردی مواد و چگونگی تحمل فشارها شیرازه این مبحث می باشد.
 در این کلاس دکتر رامین فهیما گام به گام تمام مراحل بازسازی دندان های اندو شده را با استفاده از کاربرد باندینگ، فایبرپست و کامپوزیت های بیلداپ آموزش داده و به طور عملی نیز تدریس کردند.
دکتر فهیما در کاربرد فایبرپست ها نگاه بسیار کلیدی در آموزش دارد. دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی دارای مباحث تئوریکی است که بسیار هم ارز و هم پایش کارهای علمی است.
   1398/11/16 15:42


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
اطلاع رسانی دندانپزشکی


خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما