جمعه 16 خرداد 1399

پاسخ کارشناس حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دکتر ذبیح اله واحدی


 پاسخ کارشنـاس حقـوقی انجـمن دندانپـزشکان عمـومی ایران
به سـوالات همـکاران در سـوپر گـروه

"حقـوق حـرفه ای  دندانپـزشـکی"
پیرامون مسائل مالیاتی و مشکلات تنظیم اظهارنامه

دکتر باقر شهنی زاده: خدمت همه دوستان و همکاران دندانپزشک عرض ادب و سلام داریم باتوجه به پایان مهلت تکمیل اظهارنامه مالیاتی منتهی به سال 1397 و سؤالاتی که بسیاری از همکاران داشتند، خدمت آقای دکتر ذبیح اله واحدی هستیم. ایشان همکار دندانپزشک ما هستند و کارشناس ارشد حقوق و اکنون دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران هستند.
مسئله اصلی این است که در پرداخت مالیات همه ما به عنوان یک شهروند سهیم هستیم و همه داوطلبانه هر ساله این اقدام را که به نفع مملکت هست، انجام می دهیم.
بحثی که وجود دارد در این راه، توصیه می شود که خوداظهاری داشته باشیم این بحث خوداظهاری چه اهمیت و جایگاهی دارد؟ ما از آقای دکتر خواهش می کنیم بفرمایند مفهوم خوداظهاری چیست؟
دکتر ذبیح اله واحدی: بسم الله الرحمن الرحیم. البته من ضمن عرض ارادت و احترام به همه همکاران. باید به این نکته که همیشه مورد سؤال هست اشاره کنم، به هر حال مالیاتی که قانون گذار برای ما تعیین کرده و اجرا می شود، باتوجه به سایر مشاغل عادلانه نیست الان محل بحث ما نیست ولی می خواهیم با همین وضعیت موجود ببینیم که چطور این فرایند را به نحو مطلوبی طی کنیم و انجام دهیم.
خوداظهاری یکی از راه های قانونی مترقی و جدیدی هست که ابتدا در ماده 158 در قانون مالیات های مستقیم و اکنون در ماده 95 قانون که مصوب سال 1394 است پیش بینی شده است به این صورت که سازمان امور مالیاتی درواقع مالیات اشخاص را یا درآمد مشول مالیات اشخاص را بر اساس آنچه خودشان اظهار می دارند محاسبه می کند. این خلاصه خوداظهاری است البته خوداظهاری شرایطی دارد که دوستان با توجه به آن شرایط باید خوداظهاری کنند چرا که براساس همین قانون، بعضی افراد از شمول خوداظهاری خارج خواهند شد.

 
دکتر باقر شهنی زاده: آقای دکتر یکی از بحث هایی که وجود دارد این است که چه مزایایی به ما تعلق می گیرد اگر خوداظهاری را انجام دهیم؟ این بحثی که مطرح می شود همیشه وقتی اظهارنامه پر می کنیم یک سری مشکلات پیش می آید خوب این یک ارجحیت هایی دارد نسبت به این که  مزایایی به ما تعلق می گیرد که ارزش این را دارد که خوداظهاری کنیم؟
دکتر ذبیح اله واحدی: خوداظهاری هم مفید هست برای سازمان امور مالیاتی و نظام مالیاتی کشور و هم به نفع مؤدی است چرا؟ چون سازمان امور مالیاتی خیلی زودتر از موقع و ساده تر از حالت رسیدگی، مالیات خودشان را وصول می کنند این بحث مفصلی است.
برای مؤدی هم حسن اش این است که هم از مراحل سخت و طولانی رسیدگی معاف می شویم به عبارتی وقتی ما این توافق قانونی را با سازمان امورمالیاتی قبول می کنیم، مالیات ما در همین مرحله مقطوع می شود. ادامه رسیدگی به عملکرد مالیات ما متوقف می شود این حسن است یعنی سریعاً مالیات مقطوع و مشخص می شود ضمناً وقتی که خود اظهاری را سازمان امور مالیاتی مطرح می کند علی القاعده تخفیفات و ارفاقاتی از حیث میزان مالیات که می خواهند عفو کنند مد نظر قرار می دهند و حسنی که دارد این است که اولاً  به سرعت وضعیت مالیاتی ما معلوم می شود. ثانیاً از ارفاق های مالیاتی سیستم خود اظهاری هم استفاده می کنند کما اینکه در حال حاضر هم قابل حصول است.

 

دکتر باقر شهنی زاده : رویه‌ی فعلی که سازمان امور مالیاتی در برنامه خود اظهاری دارد چیست؟
دکتر ذبیح ا... واحدی : براساس ماده 95که من عرض کردم سازمان امور مالیاتی در تاریخ سوم خردادماه 1398 بخشنامه‌ای کرد که شماره این بخشنامه را خدمت‌تان عرض می‌کنم دوستان و همکاران خودشان فرهیخته هستند  وممکن است بخواهند  به آن مرجع مراجعه و  مطالعه کنند. بخشنامه شماره 505/98/200تاریخ 08/03/98 این بخشنامه در واقع چگونگی اجرای خود اظهاری موضوع ماده 95را مشخص کرده است که طی شرایطی افراد می توانند استفاده کنند و با این شرایط است که مشمول و استفاده از شرایط خود اظهاری را خواهند داشت.

 


دکتر باقر شهنی زاده : در بخشنامه خوداظهاری نکته مهم چیست؟
دکتر ذبیح ا... واحدی :  اولین نکته این است که سقف تعیین کرده است من  به فرمول آن کاری ندارم ولی خلاصه آن این است که هریک از ما در سال  1397بیش از 827 میلیون تومان درآمد نداشته باشیم مشمول نمی شویم مقطوع کرده بنابراین کسانیکه میزان درآمدشان کمتر از 827 میلیون تومان باشد می تواننداستفاده کنند و این یک حسن است و اکثراً میزان درآمد ما در سال 97 کمتر از این گزارش کرده ایم.
نکته دوم کسانیکه در سال گذشته مالیاتشان را قطعی و پرداخت کرده اند مشمول این می باشند در نتیجه کسانی که هنوز به هر دلیلی مالیات عملکرد سال 96 مقطوع نشده و نپرداخته اند مشمول این بخشنامه نمی‌شوند مثلاً اختلاف داشتند یا پرونده‌شان در هیئت حل اختلاف مطرح است و یا کسانیکه از معافیت ها و تخفیف های  مالیاتی مثل ماده 135 استفاده کردند که بحث هزینه های درمان را آورده اند یا هزینه های موضوع ماده 148 را استفاده کرده اند مشمول نمی شوند. پس دو گروه مشمول نمی شوند 1- کسانیکه مالیاتشان در سال 96 قطعی نشده است 2- کسانیکه از امکانات مواد 148، 172و 135 استفاده کنند. دوستانی هستند که می گویند ما نمی خواهیم از هزینه ها استفاده کنیم و نمی خواهیم درآمد مشمول مالیات مان را کم کنیم و همانی که پارسال بوده است قبول داریم و با شما توافق می کنیم.
دکتر باقر شهنی زاده: البته توافق شان تا پایان خردادماه 98 بوده است. یعنی تا این تاریخ باید 96 را تسویه قطعی کرده باشند.
دکتر ذبیح اله واحدی: اینها کسانی هستند که به چند گروه تقسیم بندی شده اند. یکسری کسانی هستند که مالیات سال گذشته شان در سال مالی 96 ، دومیلیون و پانصدهزارتومان بوده است، اینها افزایشی نسبت به مالیات قبلی شان نخواهند داشت. پس کسانیکه مالیات دومیلیون و پانصدهزارتومان مالیات قطعی سال 96 شان بوده است هیچگونه افزایشی ندارند و همان را باید بدهند. دوم افرادی که مالیات شان بین دومیلیون و پانصد هزارتومان تا پنج میلیون بوده است. این افراد پنج درصد افزایش نسبت به سال 96 دارند . سوم کسانی که بین پنج میلیون تا ده میلیون بوده است و با درصد 9 درصد است. غالب ما هم زیر ده میلیون هسیتم و دوستان عزیز ما غالباً مشمول این دسته می شوند که مالیات پرداختی شان در سال 96 کمتر از ده میلیون یا حداکثر ده میلیون بوده و با درصد افزایش مالیات سال 97 را می توانند توافق کنند و تمام شود. کسانیکه بالاتر از ده میلیون باشد اینها با 15درصد افزایش مالیات شان قطعی می شود . نکات مهم دیگر اینکه دوستان خودشان را درگیر اینکه چطور اظهارنامه را پر کنند نشوند و الان هم همه کافی نت ها یاد گرفته اند. اگر احیانا بعضی از کافی نت ها این بخشنامه را نداشتند میتوانند همراه شان داشته باشند. براساس بخشنامه های سابق نیایند عمل کنند که اشتباه میشود و گرفتار می شوند و اظهارنامه شان قبول نخواهد شد. این بخشنامه ای که گفتم از اینترنت دریافت کنند و وقتی به کافی نت مراجعه می کنند شاید بیش از 5 دقیقه وقتشان گرفته نشود که در سایت ورود پیدا می کنند. آخرین نکته اینکه مالیات مانع از این نمی شود که بعداً سازمان امور مالیاتی اگر اطلاعاتی از درآمد مقطوع ما یا در آمد بیشتر ما کسب کرد، اجازه نداشته باشد که به اسناد رسیدگی کند. در نتیجه دوستان اسناد درآمد و هزینه خودشان را نگهداری کنند.

 
   1398/3/31 09:29


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
اطلاع رسانی دندانپزشکی


Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما