جمعه 20 تیر 1399

وبینار با امتیاز

برنامه های علمی تخصیصی آموزش مداوم مجازی با امتیاز
انجمن دندانپـزشکان عمـومی ایران


همکار محتـرم جهت نحوه ثبـت نام برنامه درسامانه آموزش مداوم  اینجـا کلیک نمایید
همکار محتـرم جهت ثبت نام در آزمون وبینار
اینجـا کلیک نمایید


وبینـار سمپوزیوم ارتودنسی
   31 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
وبینـار سمپوزیوم پریو
   30 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
وبینـار سمپوزیوم لیزر
   29 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00وبینـار سمپوزیوم رادیولوژی
   28 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
وبینـار سمپوزیوم ایمپلنت های دندانی
   27 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00
وبینـار سمپوزیوم اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی
   26 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00

وبینـار سمپوزیوم ترمیمی
   25 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
وبینـار سمپوزیوم بیماری های دهان
   23 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
وبینـار سمپوزیوم ایمپلنت
   21 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00وبینـار سمپوزیوم پروتز
   20 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
لینک سوالات پروتز
وبینـار سمپوزیوم اندو
   20 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00


لینک سوالات اندو
وبینـار سمپوزیوم پریو
   19 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00


لینک سوالات پریو
وبینـار سمپوزیوم جراحی
   6 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00

لینک سوالات جراحی


وبینـار سمپوزیوم کودکان
   6 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00لینک سوالات کودکانوبینـار سمپوزیوم انـدو
   5 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00


لینک سوالات اندو

وبینـار سمپوزیوم رادیولوژی
   5 تیر ماه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00
لینک سوالات رادیولوژیوبینـار سمپوزیوم پروتز کامل
   4 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00

لینک سوالات پروتز

وبینـار سمپوزیوم پروتز ثابت
   4 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00لینک سوالات پروتز

وبینـار سمپوزیوم آسیب شناسی دهان و فک و صورت
   3 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00لینک سوالات آسیب شناسی دهان و فک و صورتوبینـار سمپوزیوم ترمیمی
   2 تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00لینک سوالات ترمیمی

وبینـار سمپوزیوم ایمپلنت های دندانی
   1تیر ماه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
لینک سوالات ایمپلنت


وبینـار سمپوزیوم مدیریت فضا و اکلوژن
31 خرداد مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00


لینک سوالات مدیریت فضا و اکلوژنوبینـار ارتودنسی
23 خرداد مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 17:00- 14:00لینک سوالات ارتودنسی
 


وبینـار پریو
23 خرداد مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 13:00- 10:00

لینک سوالات پریو


وبینـار ایمپلنت های دندانی
22 خرداد مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 17:00- 14:00
لینک سوالات ایمپلنت های دندانی

وبینـار لیزر
22 خرداد مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 13:00- 10:00


لینک سوالات لیزر
وبینـار ترمیمی
1 خرداد مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00


لینک سوالات ترمیمی


وبینـار پروتز
1 خرداد مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00


لینک سوالات پروتز

وبینـار بیماری ها
30 اردیبهشـت مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00


 


لینک سوالات بیماری ها


وبینـار انـدو
22 اردیبهشـت مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
ساعت : 12:00- 9:00
لینک سوالات اندووبینـار جـراحی
22 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00

لینک سوالات جراحی


وبینـار کـودکـان
22 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 19:00- 16:00
لینک سوالات کودکان


وبینـارترمیمی
23 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00لینک سوالات ترمیمی
 


وبینـار رادیولوژی
24 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00

وبینـار پروتز
24 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00

نحوه ثبت نام در برنامه های علمی تخصیصی آموزش مداوم مجازی با امتیاز
همکاران گرامی
 در پی راه اندازی سامانه آموزش مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با اختصاص امتیاز، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با برنامه‌ریزی و همکاری اساتید و سخنرانان محترم اقدام به برگزاری برنامه ها با امتیاز آموزش مداوم کرده است.
این برنامه ها سه امتیازی بوده و در سه ساعت به صورت وبیناری برگزار می گردد.

برای شرکت در برنامه های علمی تخصیصی آموزش مداوم مجازی با امتیاز
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
از طریق سایت آموزش مداوم
 https://ircme.ir
 نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده وارد پروفایل خود شوید.
1- روی گزینه "برنامه های حضوری" کلیک کنید.
2-روی گزینه "جدید در همه مراکز" کلیک کنید.
3- در لیست برنامه های ارائه شده روی آیکون آبی سمت چپ برنامه کلیک کنید.
4-فهرست جدول برنامه هاي بازآموزي و موضوع و نام سخنران و زمان آن مشاهده مي شود.
5- روی گزینه "اینجا" کلیک کنید.
6- روی گزینه "افزایش اعتبار مالی در این مرکز به صورت آنلایــن" کلیک کنید.
7- مبلغ 250.000 ریال را وارد کرده و گزینه "صدور  فیش پرداخت" را کلیک کنید.
برای هر برنامه بازآموزی باید این مراحل را انجام دهید.

نحوه آزمون پس از ثبت نام و اجرای برنامه:
همکاران برای ثبت نام باید اپلیکیشن  IRCME را ازاپلیکیشن بازار دانلود و نصب کرده که مراحل نصب آن در سایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در لینک زیر:
 
بارگذاری شده است.پس از ثبت نام روز و ساعت اجرا، از طریق لینک از سوی انجمن دنددانپزشکان عمومی ایران روی تلفن همراه شما ارسال می گردد.
همکار محترم با آن لینک وارد اتاق مجازی برنامه خواهد شد.
پس از اجرای برنامه به صورت مجازی در اپلیکیشن IRCME  وارد می شوید، پس از انتخاب برنامه ثبت نام شده،  هر برنامه ۸ سوال چهارجوابی دارد که در مجموع برای سه ساعت آموزش ۲۴ سوال خواهد بود. برای هر شرکت کننده به صورت رندوم در اپلیکیشن 15 سوال طرح می شود که باید به 10 سوال جواب صحیح بدهد. زمانی که به ۸۰ درصد از سوالات پاسخ صحیح داده شد امتیاز برنامه را اخذ خواهید کرد. در صورت عدم قبولی امکان آزمون مجدد تا سه مرتبه می باشد.
امیدواریم با توجه به اینکه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اولین انجمن علمی است که بدین روش آموزش مداوم با امتیاز مجازی را با همکاری ارزشمند کارکنان اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و اساتید گرانقدر آغاز کرده است، بتوانیم در این راه همراه شما موفق و سربلند باشیم.
 
با سپاس و به امید روزهای بهتر.
برنامه های بعدی نیز بزودی اطلاع رسانی خواهد شد. 

   1399/3/3 10:22


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.6/10 (تعداد آرا 28 نفر )
اطلاع رسانی دندانپزشکی


Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما