چهارشنبه 15 تیر 1401

نظرات حقوقی دکتر ذبیح اله واحدی


نظـرات حقـوقی  دکتـر ذبیـح اله واحـدی، دندان پزشـک و قـاضی دادگستـری

 در مـورد موضـوعات مختـلف حـوزه دندان پزشـکی
 
-سؤال: فعالیت مدنی و حقوقی انجمن ها مثلاً در مورد مصوبات شورای عالی استان ها باید گسترش یابد، عوارض جدید درست است یا خیر؟
دکتر ذبیح اله واحدی: متاسفانه در حوزه سلامت و دندان پزشکی جای فعالیت مدنی و حقوقی کاملاً خالی است. لذا گاهی با تصمیمات و اظهار نظرهای جالبی از مصادر امر مواجه می شویم که به جهت خلاء فعالیت مدنی و حقوقی بی جواب می ماند. مثلاً اخیرا در مصاحبه ای شنیدم شورای عالی استان ها تصویب نموده است که از پزشکان باید عوارض پسماند اخذ شود، زیرا تعداد آن ها زیاد شده است. شما ببینید واقعاً این استدلال صحیح و قانونی است که به علت ازدیاد مطب ها عوارض به آن ها تعلق گیرد؟ باید انجمن های صنفی این گونه مصوبات را اخذ کنند و با حمایت اعضاء به صورت مدنی و حقوقی نسبت به آن اعتراض نمایند.
 چند سال قبل طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به قانون اجازه تاسیس مطب در اماکن مسکونی تبصره ای الحاق شود و تاسیس مطب در محل مسکونی موکول و مشروط به رضایت و اجازه سایر و احدها گردد. می دانید اگر این تبصره تصویب می شد مشکلات زیادی برای دندان پزشکان ایجاد می کرد. اولاً خیلی از واحدها اجازه نمی دادند و در این صورت اصل قانون لغو و بی اثر می شد ثانیاً منشا دعوا و اختلاف بین واحدهای آپارتمانی می گردید. ثالثاً در اکثر موارد اشخاص برای اجازه تاسیس مطب مطالبه وجه می کردند که در هر صورت موجب افزایش هزینه های مطب می گردید. وقتی پیشنهاد این طرح منشتر شد با یک فعالیت مدنی کوچک جلوی آن گرفته شد. نامه ای با امضا رئیس وقت سازمان نظام پزشکی خطاب به طراحان ارسال شد و به طور خلاصه عنوان شد که این درست نیست که هر کجا در اجرای قانون با مشکلی مواجه می شویم دنبال اصلاح قانون یا وضع قانون جدید باشیم. زیرا ممکن است در قوانین و مقررات دیگری این موضوع مطرح شده باشد. در این جا نیز در خصوص مزاحمت احتمالی کسانی که در اماکن مسکونی تأسیس مطب می نمایند، قانون گذار در سال 1345 به شرح بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است و آن این است که هر کس به حرفه ای در یک مکانی اشتغال دارد نبایستی مزاحم دیگران شود .حتی اگر دارای مجوز اشتغال  از سوی شهرداری باشد مانند واحدهای تجاری که با داشتن مجوز اگر مزاحم دیگران گردند، قانون در غالب کمیسیون ماده 20 مذکور وارد رسیدگی می شود. کما این که می بینیم در همین راستا به موجب آراء کمیسیون ماده 20 بسیاری از واحدهای تجاری تعطیل می شوند یا از داخل شهر خارج می گردند. بنابراین لزومی به اصلاح قانون در خصوص امکان رفع مزاحمت وجود ندارد و اشخاصی که از مزاحمت های دارندگان مراکز درمانی شکایت دارند می توانند به کمیسیون مذکور مراجعه کنند. بلافاصله با همین تلاش ساده که در غالب یک نامه بود طراحان امضای خود را پس گرفتند. در خصوص عوارض آیا این درست است که شهرداری به دلیل بالا رفتن هزینه ها از شورای شهر درخواست تصویب عوارض نماید؟ خیر. زیرا عوارض باید در چارچوب قانون از مردم گرفته شود. در خصوص تاسیس مطب در اماکن مسکونی خوش بختانه دیوان عدالت اداری در آراء متعددی استقرار مطب و سایر حرف پزشکی را در واحدهای مسکونی تأیید نموده است.
 
-سؤال: عوارض از مطب های دندان پزشکی بر اساس چه قوانینی گرفته می شود؟
دکتر ذبیح اله واحدی: در مورد عوارض سوال فرمودید، به ترتیب مبنای قانونی عوارض، وضع موجود، ایراد وضع موجود و در نهایت هم راه رفع مشکل گفته می شود.
وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیل شورای اسلامی شهر در حال حاضر یکی از اختیارات شورای اسلامی است
الفاظ بند16: در ماده 71 اختیارات و وظایف شورا را می گوید و در یکی از بند هایش (در بند 16) تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و مصرف آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود. بنابراین شورای اسلامی شهر می گوید ما مرجع تصمیم عوارض هستیم، عوارض را در شهر ما می توانیم تصویب کنیم. همین قید گذاشته است. گفته است با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور به شورای شهر اعلام و ابلاغ می شود. برای تصویب عوارض باید به سیاست های وزارت کشور استناد کند. مثلاً در شهر دیگری که تشریف دارید که شورای شهر این موضوع را تصویب می کند به این نکته توجه کنید که این را سؤال کنید، چون دانستن مبانی خیلی موثر است که در همان ابتدا مشکلات حل شود. شما این حق را دارید که پرسش کنید. با کدام یک از سیاست های ابلاغی وزارت کشور این انطباق دارد؟ کجای سیاست ها این اجازه را به شما داده است. این یک نکته است.
نکته بعدی این که این قانون مصوب سال 1375 است ولی در قوانین بعدی از جمله در قانون اصلاح بعضی از موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوبه سال 1381، موسوم به قانون تجمیع عوارض، سیاست گذاران اجرایی و قانونی کشور دیدند که هر شورایی برای خودش یک قانونی لحاظ می کند، مقرره ای وضع می کند، لذا آمدند در قانون اصلاحاتی وارد کردند. تحت عنوان: قانون اصلاح مواد قانون مالیات های مستقیم که معروف شد به "قانون تجمیع عوارض". باز در سال 1387در قانون دیگری به نحو خیلی جالب تری تکرار شد و آن قانون مالیات بر ارزش افزوده است. که از سال 1387 در ایران به تصویب رسید. من ماده 50 را برای شما می خوانم، درست است که شورای اسلامی شهر می تواند عوارض وضع کند لیکن این در قانون علاوه بر بند 16 در قوانین دیگر یک قید دیگری بر او سوار شده است. ماده 50 می گوید: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات. این گفته برای کالاها وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات. حرفه پزشکی کدام مورد است؟ ارائه خدمات. پس در این ماده 50 گفته است برای  هرگونه عوارض برای ارائه خدمات، در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، و همچنین در آخر می گوید:"برقرای عوارض برای هرگونه خدماتی که عوارض و مالیات آن معین شده است ممنوع است. بعد می گوید همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ محاسبه مالیات و سود محاسبه شرکت ها و ... ممنوع است. پس در این ماده گفته است  که برقراری عوارض برای ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برای مشاغلی که در آمد آن مشمول مالیات می شود ممنوع است.
 
-سوال: عوارض محلی که شورای اسلامی شهر می تواند وضع کند در چه مواردی اشراف دارد و اعمال می شود؟ آیا شامل مطب های پزشکان می شود؟
در تبصره یک ماده 50 که کم تر کسی به این نکات توجه دارد و این نکات تخصصی و حقوقی است، آمده است که:
"شوراهای شهر و بخش جهت هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون معین نشده است موظف هستند که حداکثر تا 15 هرماه، برای اجرا در سال بعد تاثیر و اعلام کنند. " در این ماده:
"فقط اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی داده شده است، عوارض محلی یعنی عوارض مربوط به موضوع خاصی که اختصاص به محل خاصی داشته باشد، دارد. شامل مواردی که کشوری است مانند مطب پزشکان نمی گردد. پس در این ماده قانونی چند نکته وجود دارد: شرط اول این است که عوارض برای مواردی که  قانون معین شده است، ممنوع است و شرط  دوم برای مشاغل، درآمد عوارض شغلی ممنوع است.  گفته عوارض به درآمد ممنوع است چرا؟ چون درآمدها مشمول قانون است. پس نمی تواند شهرداری عوارض شغلی وضع کند چون می داند ما عوارض بر درآمد داریم که مآخد محاسبه مالیات است و محلی هم محسوب نمی شود، پس چه کار می کنند؟ عوارض کسب پیشه می نویسند."

 
-سؤال: در مواردی که برای اخذ عوارض مطرح می کنند عوارض کسب و  پیشه را مطرح می کنند، آیا این عوارض شامل گروه پزشکی می شود؟
این هم صحیح نمی باشد. زیرا هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی صادر کرد که شغل پزشکی کسب و پیشه به آن تعلق نمی گیرد، چون از مصادیق کسب و پیشه نیست. حال شهرداری ها می توانند وقتی دیوان عالی کشور گفته است کسب و پیشه نیست، تجاری هم نیست حق عوارض کسب و پیشه وضع کنند؟ خیر نمی توانند. چون این نمی شود از یک طرف بگویی حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد و از یک طرف برایش عوارض کسب و پیشه وضع کنید. اگر نگاه کنید بسیاری از این ها تحت عنوان کسب و پیشه است. باید بروند به شورا بگویند ما چکار باید بکنیم؟ اگر کسب و پیشه به ما بدهید که مشخص است عوارض که چیزی نیست و عوارض سالانه ما هم که چیزی نمی شود، بنابراین ما را مشمول کسب پیشه کنید! رأی دیوان عالی را عوض کنید! اگر کسب پیشه نیستیم چرا به عنوانی که نیستیم از ما عوارض می گیرید؟
 
 
-سؤال: آیا وضع عوارض بر مواردی که عوارض آن قبلاً مشخص شده، ممنوع است؟
دکترذبیح ا... واحدی: در صدر ماده 50: وضع عوارض بر مواردی که عوارض آن قبلاً مشخص شده ممنوع است. ما می آییم به ماده 38 مجددا مراجعه می کنیم. اولاً عوارض ارائه خدمت در ماده 38 معین شده است . ثانیاً در ذیل ماده 50 گفته شد آن هایی که از درآمدشان مالیات گرفته می شود، مشمول عوارض شغلی نمی شوند. ثالثاً حالا می گوییم شهرداری حق دارد در همین ماد 50 در تبصره اش چه گفته بود، گفته بود این ها فقط می توانند عوارض محلی بگیرند، عوارض محلی یعنی آن واقعه یا پدیده ای که آن استثنا در محل خاص ایجاد شده است. مثلاً در شهر کبودرآهنگ معدنی در کوه هایش کشف می شود. معدن زغال سنگی که نزدیک شهر است و کامیون باید بیاید برود و وسایل برود و این رفت و آمد کامیون ها ایجاد مشکل کرده است و من باید هزینه کنم تا دوباره خیابان آسفالت شود. پس می شود عوارض محلی دریافت کرد. لیکن در مواردی که در تمام کشور به طور یکسان وجود دارد از قبیل مطب پزشکان عوارض محلی مفهوم ندارد و برقراری آن با مبالغ مختلف در شهرداری ها موجب بی نظمی اجتماعی خواهد شد.
 
-سؤال: با تعدد عوارض وضع شده چه باید کرد؟
دکترذبیح اله واحدی: اطلاعاتی که من دارم در قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی شده است که شهرداری ها وشوراهای شهر در وضع عوارض محدودتر شوند و این را هم یکی باید پی گیری کند. انجمن ها پی گیری کنند بروند به کمیسیون اقتصادی مجلس. الان این مطرح است و هنوز به صحن عمومی مجلس نرسیده است که آقا ما چند جور عوارض باید بدهیم؟ و ظاهرا زمینه مساعد است که این طور اختیارات به شورای شهر ندهند.
تحلیل من به لحاظ حقوقی این است که، عوارضی تحت عنوان عوارض شغلی، با وجود قوانین موجود وجاهت ندارد. بهرحال شکایت کردن از این مصوبه خوب است. شما مصوبه اش را بگیرید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. عوارض تابلو که دیوان عدالت قبول نکرد و باطل کرده است و اگر بگیرند خلاف است. فرقی ندارد منتها خیابان اصلی می‌توانند بگویند از جهت شهرسازی بردارید.
 
-سؤال: پسماند غیر مسکونی چه طور؟
دکترذبیح اله واحدی : پسماند غیر مسکونی هم منطق در آن استوار است. ما در هیات عمومی هر سه را گفته‌ایم که از یک پزشک هم پسماند وهم نوسازی و هم عوارض مالیات می‌گیرند. در پسماند منطقی است. چون پسماند باید جدا شود. یکی از مبناهای عوارض پولی است که در مقابل ارائه خدمت باید بدهند. شما چه خدمتی به شغل پزشکی می‌دهید علاوه بر بقیه جاها که عوارض پزشکی می‌گیرید و در مورد پسماند این ادعا را که عوارض پسماند را جدا می‌گیریم.
 
-سؤال: کسانی که قرارداد با پسماند دارند، آیا باید عوارض به شهرداری بدهند یا نه؟
دکتر ذبیح اله واحدی: عوارض پسماند را بایستی صحبت شود. انجمن می تواند وقتی را از شهردار یا شورای شهر بگیرد و بگویند که آقا شما هدف تان از پسماند چیست؟ حرف تان این است که این را جدا کنید؟ اگر خود جامعه پزشکی یا دندان پزشکی این کار را انجام دهد و مستندات بیاورد، شما قبول می کنید؟ به دو دلیل این کارحسن دارد.  دلیل اول این که ما خودمان دقت می‌کنیم که حتماً این کار انجام شود. شما هم بر ما نظارت کنید. دلیل دوم این که وقتی ما خودمان این کار را انجام دهیم، می دانیم چقدر باید هزینه بدهیم و مشکلات هم برای شما ایجاد نمی‌شود و بار را از دوش شما برداشته‌ایم در واقع برون سپاری برای شما انجام می‌شود. هم حسن انجام کار است و هم برون سپاری است و مطابق اصل 44 قانون اساسی است. کسی باید باشد که صحبت کند و نیاز به صحبت دارد. وقتی جو درست شود، شورای شهر این را می پذیرد و نامه بنویسم برای پسماند که آلودگی دارد جامعه پزشکی و نظام پزشکی آمادگی دارد که با واگذاری امر خودش و نظارت شهرداری این کار را انجام دهد و عوارض پسماند حذف می‌شود ولی برای ارائه خدمت جمع آوری پسماند ایجاد عوارض امری منطقی است.
 
-سؤال: قانون اجاره تأسیس مطب در اماکن مسکونی چیست؟
دکتر ذبیح اله واحدی: در خصوص بحث دایر کردن مطب در اماکن مسکونی  قانونی داریم. قانون اجازه تأسیس مطب در اماکن مسکونی مصوب سال 1366 این آخرین قانون است. قانون دیگری داریم تبصره بند 24  ماده 55 قانون شهرداری ها  مصوب 1345 در قانون اول به لحاظ تاریخی گفته شده است که پزشکان به شرطی که مالک باشند از شمول اماکن تجاری خارج است. مفهوم آن این است که در مکان مسکونی می توانند فعالیت کنند. در این قانون علاوه بر مطب ها حرف وابسته پزشکی را در قانون سال 66 هم اضافه کرده است. لذا خیلی اوقات  ممکن است مراجع قضایی یا شهرداری بگوید که شما مطب نیستید می گوییم حرفه وابسته را هم قانون‌گذار اضافه کرده است و نهایتاً اگر موضوع روشن نباشد از شهرداری یا از مرجع قضایی از وزارت بهداشت به استناد تبصره ماده 3 قانون خوردن و آشامیدن استعلام می گیریم. کما این که برای لابراتوارها هیات دیوان عدالت رأی داد. لابراتورها را شهرداری قبول نمی‌کردند، چون مطب نبودند. بنابراین استعلام گرفتند. دیوان عدالت اداری ر‌أی داد که لابراتوارها هم جزو حرف وابسته پزشکی هستند و در اماکن مسکونی هم امکان تأسیس دارند. داروخانه ها هم همین طور، اما چیزی که وجود دارد شهرداری ها می گویند که بافت را عوض کرده‌اید و می گویند به این شرط در یک مکان مسکونی می توانید فعالیت کنید که داخل را عوض نکنیدکه مثلاً شما آشپزخانه یا حمام را بهم زده‌اید آیا این ایراد شهرداری وارد است؟ جواب این است که خیر.  چون وقتی قانون‌گذار اذن و اجازه می‌دهد که در اماکن مسکونی مطب تاسیس کنید، لوازم آن را هم اذن داده است که یک قاعده حقوقی است که می گوید اذن درشی، اذن در لوازم آن هم است.
من وقتی اذن دارم در مکان مسکونی مطب تأسیس کنم باید بافت اینجا را مطابق نظر وزارت بهداشت یا متناسب با مطب تغییر دهم. چون لوازم مطب با لوازم مکان مسکونی فرق دارد. تغییر بافت هم حرف بی ربطی است که شهرداری می‌زند و قانونی و درست نیست. علی الاطلاق در مکان مسکونی می توان مطب تأسیس کرد.
 
- سؤال: قانون تملک آپارتمان ها در مقابل تغییرات در مطب ها چه تأثیری دارد؟
دکتر ذبیح اله واحدی: چند نکته وجود دارد. یکی از آن قانون ها تملک آپارتمان ها است که یک سری محدودیت‌ها ذکر شده است که آن ها را باید رعایت کنیم. مثل در ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها تغییراتی که در نما و وضعیت ساختمآن ها داده می شود بایستی با رعایت حقوق همسایه‌ها باشد. ممکن است در دیواری که به سمت حیاط است یک تابلو بزرگ نصب کنید و ممکن است مالکین و ساکنین اعتراض کنند زیرا نمای ساختمان را شما عوض کرده‌اید و باید توجه داشته باشید که با رعایت قانون تملک آپارتمان ها باشد که هم قانون و هم آیین نامه اجرایی دارد.
برای این که قانون تملک آپارتمان را رعایت کنید، سعی کنید در جایی مطب تأسیس کنید که بیشتر ساکنین آن جا غیر مسکونی باشند که شما آزادتر بتوانید کارها را انجام دهید و درگیر نشوید. دوم این که اگر در یک ساختمان نوساز و جدید احداث است شما می خواهید اولین مطب باشید، شما باید مستند کنید که شما اول کسی هستید که این جا مطب زده اید و شروع کردید که حق مکتسب برای شما باشد و لازم نیست در سند باشد در مبایعه نامه صورت جلسه می کنید و  مالک صورت جلسه کند که این جا را به عنوان مطب از مالک خریده اید که اگر بعداً براساس قانون تملک ایراداتی در دادگاه مطرح کرد شما بگوید که از اول بوده اید.
 
-سؤال: شخصی به عنوان مستاجر از مطب استفاده می کند و مالک نیست. تکلیفش در موضع موارد مالکیت چیست؟
دکتر ذبیح اله واحدی: احسنت سوال خوبی بود. در قانون سال 1345 گفته بود توسط مالک و در قانون سال 66 قانون گذار استیجاری را فقط برای پزشکان اضافه کرده است. ولی برای سر دفترها و وکلا باید مالک باشد. چون قانون جدید ندارند. اگرما بتوانیم با اتحاد خود این قوانینی که به نفع ارائه خدمات پزشکی بوده است از آن پاسداری کنیم قوانین خوبی داریم. 
 
-سؤال: قانون سال 66 چه قانونی است ؟
 دکتر ذبیح اله واحدی: طبق ماده واحده اجازه تأسیس مطب در اماکن مسکونی، هم مالک و هم مستاجر می تواند .
یکی از قوانین دیگری که باید در خصوص این موضوع رعایت کنید، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها است و باید رفتار مجاز و قانونی شما اسباب مزاحمت فاحش برای همسایه ها نشود. مثلاً شما حتماٌ باید آیفون تصویری داشته باشید و در مطب نباید باز باشد. آشغال در وسط راهروها نباید بریزد. مشاعات را باید رعایت کنید.
من در مطب خودم موتور کمپرسور گذاشتم و ایراد گرفتند. من گفتم عرف است و راهی غیر از این نیست. باید در قوانین مطب و آپارتمان ها به این قوانین توجه کنید. به بند 20 ماه 55 توجه کنید و  برای دیگران مزاحمت نداشته باشید وگرنه شهرداری به شما ایراد می گیرد. مزاحمت های ذاتی را کسی نمی تواند ایراد بگیرد مثلاً بیمارستان را نمی توان خارج از شهر بنا کرد. بنابراین منظور مزاحمتی‌های غیر ذاتی است که در ضمن اشتغال می‌توانید آن را حذف کنید و نباید داشته باشید.
 
-سؤال: از طرف شهرداری ها باب شده که تغییر امتیاز آب و برق صورت گیرد یعنی واحد مسکونی است باید آب و برق را از حالت مسکونی در می آورند و تجاری می کنند. آیا این درست است؟
دکتر ذبیح اله واحدی: این هم مبنای حقوقی ندارد. ولی هست و باید از مثل اذن شی اذن در لوازم آن است می توانید  استفاده کنید. وقتی می گویند می شود مطب در مکان مسکونی باشد به آجر و خشت گل نیست. بلکه به کاربری آن است قانون‌گذار خواسته هزینه درمان کاهش پیدا کند. دسترسی مردم به درمان و ارائه خدمات درمانی ساده‌تر باشد و به یک پزشک گفته اند شما نمی خواهد سرقفلی تهیه کنید. بلکه بیایید در مکان مسکونی مطب تأسیس کنید. آیا لازمه این گونه جواز این نیست که باید همه شرایط مسکونی هم بر آن سوار و استوار باشد؟ از جمله این که در مکان مسکونی آب و برق اشتراکش مسکونی است. زیرا من در حکم مسکونی هستم ولی وزارت نیرو چندین سال قبل بخش نامه کرده است و از این بخش نامه وزارت نیرو شکایت شد و در دیوان عدالت اداری رأی نیاورد. بنابراین برق و آب در پزشکان حکم قانونی دارد و نیاز به یک کار حقوقی مفصل دارد که جلوی آن گرفته شود.
-آقای دکتر وقتی مراجعه می‌کنیم دلایل جانبی هم می‌آورند مثلاً شما که ساختمان تان 100 واحد باشد و 99 واحد آن مسکونی باشد و فقط یک واحد آن پزشک یا وکیل و ... باشد می‌گویند به خاطر این یک واحد باید 99 واحد دیگرشعب برق و آب آن غیر مسکونی باشد. قبلاً اگر 17 واحد بود 7 واحد را تجاری و ده واحد را مسکونی می‌زدند ولی الان همه را غیر مسکونی می زنند و توجیه آن ها این است که ملاک ما همان یک واحد تجاری است.
دکتر ذبیح ا... واحدی: این حرف غلط و قابل ابطال است. شما باید بگویید آن ها حداکثر می توانند به صورت نسبی اضافه کنند تا که شما پرداخت کنید و نمی‌توانند از همه بگیرند. صدرصد خلاف است و حرف بی قانون است و متاسفانه در کشور ما وجود دارد. چون شرکت آب و فاضلاب خصوصی است ولی روستایی دولتی است و این باید به دولت یا دادگستری شکایت شود.
در زمان دکتر زالی فعالیت حقوقی اش خیلی خوب بود و شورای حقوقی داشت. ما نسبت به جامعه احساس تکلیف می کنیم.
-سؤال: آقای دکتر پیشنهاد شما به عنوان راهکار عملی که به نتیجه خوب برسد این است که انجمن  به کمیسیون بهداشت مجلس مراجعه کند؟
دکتر ذبیح اله واحدی: به عقیده من باید به صورت موازی هم با شورای اسلامی شهر هم با کمیسیون بهداشت مجلس مذاکره شود.
-سؤال: اصلاح قانون مالیات های مستقیم انجام شده سال 98 هنوز شامل این طرح نشده است و سازمان امور مالیاتی الان این حق را برای خودش قائل شده است که تا سه سال می تواند همچنان علی الرأس مالیات تعیین کند. اگر سال 95، 96 و 97 ( بگوییم سه ساله،) یعنی از سال 98 به فرض از تبصره هم نمی خواهی استفاده کنی درواقع دولت باید بیاید درآمد شما را ثابت کند؟
دکتر ذبیح اله واحدی: بله فعلا علی الرأس هست. باید ممیز مالیاتی بیاید ثابت کند این قدر درآمد داشتید، این قدر مالیات دارید. مثلاً علی الرأس می گردید می آمدند تابلو را می گرفتند می گفتند این مطب است و شما می گفتید من به علت تصادف دستم شش ماه بسته بوده و نمی توانستم کار کنم. علی الرأس را می توانستی مخدوش کنی. اصلاً تخمینش باید منطقی باشد. ماده 169 مکرر که تمام حساب های شما را می تواند سرکشی کند. اگر قانون FATF درست شود می توان به همه درآمدهای مودیان سرکشی کند و به نظر من چیزی خوبی است. ضرر هم ندارد. ما از بی عدالتی مالیاتی ناراحت هستیم نه مالیات. با راهکار ماده 169 مکرر که سامان دهی حساب مودیان است می توان فهمید آن سال شما چقدر درآمد داشتید و مالیات را تعیین کرد.
دکتر باقرشهنی زاده: چیزی که ما از این جلسات مد نظرمان هست این است که برای این که حقوق صنفی تأمین شود، مبارزه مدنی لازم داریم. مبارزه مدنی تقابل نیست، تعامل است. در تعامل این بخشی که آقای دکتر می فرمایند، ارجحیت و اصلح است از جهات حقوقی و از مبانی حقوقی. ما اگر به شورای شهر برویم صحبت کنیم. معمولاً خواسته مان را به عنوان یک اعتراض مطرح می کنیم. در صورتی که اگر بند قانون اش را بدانیم می رویم و مکاتبه می کنیم و نامه می دهیم و آن ها لاجرم اجرا می کنند. حالا به جایی رسیدیم که مبانی حقوقی و قانونی از ما حمایت نمی کند یا آئین نامه ها و تبصره ها. می روی در مجلس و شورای شهر آن جا صحبت می کنی. به طور مثال در همین اهواز یک سری پسماند بود به قدری هزینه سنگینی در این قضیه ایجاد شد.
 


 
   1397/7/12 15:52


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )