چهارشنبه 02 تیر 1400

مدون های وبیناری اردیبهشت ماه 1399

وبینـار بیماری ها
30 اردیبهشـت مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 9:00وبینـار انـدو
22 اردیبهشـت مـاه 1399
همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
ساعت : 12:00- 9:00
لینک سوالات اندووبینـار جـراحی
22 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00
لینک سوالات جراحی


وبینـار کـودکـان
22 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 19:00- 16:00
لینک سوالات کودکان


وبینـارترمیمی
23 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00لینک سوالات ترمیمی


وبینـار رادیولوژی
24 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 12:00- 09:00

وبینـار پروتز
24 اردیبهشـت مـاه 1399

همراه با 3 امتیـازآمـوزش مـداوم
سـاعت : 16:00- 13:00


   1399/5/2 19:05


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما