دعـوت برای ارائه سخنرانی
از همکاران محترم دندانپزشک
در تمام رشته های تخصصی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
در فراخوان همیشگی خود از اساتید و سخنرانان دندانپزشک دعوت به سخنرانی در کنگره ها، همایش ها و به خصوص وبینارهای مجازی خود می نماید.
علیرغم استقبال باشکوه همکاران در گنجینه 400 وبینار مجازی با تعداد 1185 سخنران، ما همچنان از کلیه همکاران فرهیخته دندانپزشکی دعوت می کنیم که از طریق نشانی های ذیل برای ارائه سخنرانی اعلام آمادگی کنند.
پیشاپیش حضور گرم و صمیمی شما بزرگواران را پاس میداریم.

تلفن واتساپ و تلگرام: 09196464358
شماره تلفن های مستقیم:

02122663813
02122663814
02122663815