چهارشنبه 01 خرداد 1398

جلسه پنجم از شانزدهمین دوره جامع زیبایی

به نـام خالـق زیبـایی

یک روز کـامل لامینیتت پرسـلن
در هفتـه سـوم از شـانزدهمیـن دوره جـامع زیبـایی و ترمیـمی
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایـران
1397/09/01دکتـر مهـدی صـدفی

 
دوره جامع زیبایی و ترمیمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران یک راهکار بسیار کارآمد و موثر در فعالیت درمانی دندانپزشکی می باشد که می تواند راهگشای موثری در ارتقاء موفقیت ها و کاهش عدم موفقیت ها نقش کلیدی داشته باشد.
مبحث لامینیت پرسلن که از جذبه عامی برخوردار است. در نوبت صبح ابتدا در مورد شناخت و تولید پرسلن لامینیت ونیر سخنرانی شد. موارد استفاده از لامینیت پرسلن تشخیص و در طرح یکی از مهمترین مراحل شروع به یک کار زیباییبا تجویز پرسلن لامینیت می باشد ، و مواردی که تجویز ناکارآمد است بطور مفصل بحث شد.
Indication & contra indication) (
در ادامه آشنایی با انواع فرز، تراش و آماده سازی دندان مطرح شد. روش های مختلف قالب گیری، انواع ماده قالب گیری در لامینیت پرسلن معرفی شد.
انتخاب رنگ در مبحث پرسلن لامینیت از مباحث تئوریک بسیار مهم بوده که توسط همکار ارجمند جوان، پرتلاش و مسلط دکتر مهدی صدفی به خوبی توضیح داده شد.
هندزآن روی مدل فکی
بعداز ظهر همان روز برای آشنایی کاربردی با نحوه تراش لامینیت همه شرکت کنندگان روی مدل های فکی با استفاده از انواع فرز بطور عملی آشنا شدند و هر شرکت کننده شخصا نیز تراش روی مدل را انجام داد.
کار زنده روی بیمار
کار زنده روی بیمار در دوره های جامع و یا هر کارگاه آموزشی خصلت و خاصیت خود را دارد و با تمام مشکلات کار زنده شرکت کنندگان آشنا می شوند.این برنامه پنجشنبه 1/9/1397 برای چهار دندان سانترال و لاترال فک بالاانجام شد و قالب گیری آن نیز بطور کامل انجام گردید.
دکتر مهدی صدفی با تجربه خوبی که بدست آورده و مهارت در آموزش ، این روز با دستاورد موفق به پایان رساند. کادر اجرایی دکتر عماد رفعتیان مسئول اجرایی به همراه دکتر شکوفه شیراندشت ، دکتر علیرضا فروزنده نیز با تلاش مضاعف این روز پرباررا به پایان رساندند.


 
با ثبت نام در هفدهمین دوره جامع زیبایی و ترمیمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تمام دستاوردهای جدید علمی را کسب کنید.
 
 
دکتر باقر شهنی زاده

 
   1397/9/3 17:15


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )