تاریخچه انجمن

تفکر بنیادی تاسیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از سال ۱۳۷۲ آغاز گردید.
در سال ۱۳۷۹ با موافقت وزارت کشور منطبق با اساس نامه صنفی، اداره سوم سیاسی، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها مجوز تاسیس انجمن صنفی دندانپزشکان عمومی ایران صادر گردید.
اولین جلسه بررسی دعوت اعضای هیات موسس این انجمن درشرکت بین المللی دندانپزشکان پارس با حضور دکتر باقر شهنی زاده و دکتر حسن نخجوانی منعقد شد.
پس از اینکه جامعه دندانپزشکی ایران در یک طرح اجباری در انجمن (اسلامی) دندانپزشکی ایران ادغام گردید. گروهی برای وحدت و تداوم شرایط همکاری و وحدت کلیه هیات مدیره های تمام دوره های جامعه دندانپزشکی ایران و شرکت جمعی از فعالان صنفی و علمی شرکت بین المللی دندانپزشکان پارس را بنیاد گذاشتند و از این افراد دعوت کردند تا در هنگام لازم وارد عرصه دندانپزشکی کشور شوند که این اتفاق هم در سال ۱۳۸۰ رخ داد.
پس از تشکیل هیات موسس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از آقایان: دکتر حسن نخجوانی، دکتر غلامحسین پویان، دکتر هوشنگ زرگداز، دکتر ایرج یزدان بخش، دکتر سیدکاظم نبوی نژاد و دکتر ناصر محسنی جم مجوز تاسیس صادر و اولین انتخابات با برگزاری یک برنامه علمی در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۶/۱۰/۱۳۷۹ در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه انقلاب برگزار گردید.
اولین پروانه صنفی انجمن صنفی دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ از سوی وزارت کشور صادر گردید.
اعضای هیات مدیره اول : دکتر حسن نخجوانی( رئیس)، دکتر مجید نوحی (نائب رئیس)، دکتر عبدالجواد رحیم پور (خزانه دار)، دکتر ناصر آخوندان، دکتر پرویز کرامتی، دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی، دکتر حکمت ا… جاندوست، دکتر ناصر ارجمندی(بازرس) بوده اند که فعالیت خود را آغاز کردند.
پس از آن فعالیت مستمری برای تشکیل انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صورت گرفت. هیات مدیره صنفی انجمن همچنین بعنوان هیات موسس علمی نیز ماموریت یافتند و بالاخره در جلسه ای با حضور دکتر باقر شهنی زاده و دکتر حسن نخجوانی بحث مفصلی با اعضای محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، در مورد ضرورت تشکیل انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران صورت گرفت تا بالاخره با آن موافقت شد.