شنبه 09 مرداد 1400

بیست و سومین جلسه کمیته راهبردی (صنفی) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 
بیست و سومین جلسه کمیته راهبردی (صنفی)
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

(98/07/05)

بیست و سومین جلسه کمیته راهبردی (صنفی) انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در تاریخ 98/07/05 با حضور: دکتر باقر شهنی زاده، دکتر شکوفه شیراندشت، دکتر آیرج کی پور، دکتر تکتم جلایر، دکتر علی سیدین، دکتر میرجبار ارجمند، دکتر مریم حافظی و دکتر سارا رمضانیان تشکیل شد و موارد ذیل مطرح گردید:
آسیب شناسی و بازخوانی پرونده پایانه فروشگاهیبحث پایانه فروشگاهی یکی دیگر از چالش های بزرگ گروه پزشکی کشور بود که در هماهنگی بخش دولتی (آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169)، مجلس (تصویب بند "ی" تبصره 6 در قانون بودجه سال 98) و نظام پزشکی (اطلاعیه توافق با سازمان امور مالیاتی نصب و ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش) اجرا گردید و تلاش های جریانی متفاوتی برای انحراف آن، انگشت اشاره را از سوی این مراکز به سوی نشانی و آدرس غلط حرکت داد.

گروه پزشکی کشور به عنوان یک جریان اجتماعی مهم و تعیین کننده در کشور که در سرنوشت درمان، سلامت و پیش گیری تأثیر قطعی دارد، بدون دیکته پذیری از جریانات سیاسی، موضع گیری صنفی خود را مطرح کرد تا هویت ملی خود را حفظ کند. به این هشدار باید توجه جدی کرد و آن را به انباشت مطالبات مردم تبدیل ننمود!
در این میان الزام است برای رسیدن به یک تفکر اجتماعی، که بتواند اهداف ملی را متکی بر منافع عمومی تعیین کند، چاره اندیشی کرد. قطعا آسیب شناسی این مسیر با پرسش گری آغاز می گردد تا نحوه روند نظارت بر مردم کالبد شکافی شود.

موضع گیری سازمان های نظام پزشکی کشور، انجمن ها، کارگروه های اجتماعی مجازی و شخصیت های حرفه ای و علمی در تضاد با توافق سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی را در بحث جداگانه ای مطرح خواهیم کرد.

اما آنچه که امروز در صحنه عارض شده است این است که 70% گروه پزشکی به روند قانونی نصب و ثبت پایانه فروشگاهی (سامانه فروش) در یک رفراندوم معکوس، رأی مخالف دادند.
 از 30% باقی مانده عده ای از مأموران و مسئولان دولتی و هیأت های علمی دانشگاهی هستند که طبعاً! نصب و ثبت پایانه خود را احتمالاً انجام می دهند. برخی نگران مسافرت های خارج کشور در اقدامات مسبوق به سوابق سازمان امور مالیاتی و عده ای هم از تهدیدهای غلاظ و شداد مانند بستن محل مطب یا جرائم مالیاتی واهمه داشته اند که ثبت سامانه را انجام دادند. هرچند برخی هم این اعتقاد را داشته اند که قانون است و تمکین کردند. پس آمار واقعی بیش از 70% می تواند باشد.

 اما پرسش ها:

1- چرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از فرار مالیاتی (واژه نامتعادل) گروه پزشکی حداقل 6700 میلیارد تومان خلاف واقع به صحن مجلس گزارش داده است؟

2- چرا یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس از جناح اصول گرا آقای امیرآبادی در برنامه های متعدد رسانه ای روی این مواضع و مقاومت در مقابل نصب پایانه فروشگاهی نه کارت خوان گروه پزشکی، افکار عمومی را هدف قرار داد؟

3- چرا آقای دکتر غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی علی رغم تسلیم حضوری طومار اعتراض در مخالفت با نصب و ثبت پایانه فروشگاهی توسط انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با 4574 نفر امضاء الکترونیک گروه پزشکی در تاریخ 97/11/06 قبل از تصویب قانون بودجه سال 1398 در تصویب بند "ی" ماده 6 در مجلس دخالت نکردند؟

4- چرا سازمان نظام پزشکی در ادامه این روند هماهنگ شده به دور از دیدگاه های گروه پزشکی کشور به یک باره اطلاعیه نصب و ثبت پایانه فروشگاهی با سازمان امور مالیاتی را امضاء و اعلام کرد؟

5- چراهای بسیاری وجود دارد که می توان یک روند تصمیم گیری خاص را حاکم بر این اقدام دید. لازم به یادآوری است که در آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 درخصوص نحوه اخذ مالیات از اصناف، نام گروه پزشکی وجود نداشته است و این بند در مجلس در برنامه بودجه سال 1398 بند "ی" تبصره 6 گنجانده شد. آن چه به گروه پزشکی مربوط است، از فیلتر کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی می گذرد. آیا این کمیسیون در این مورد مطلع بوده است؟

در پایان اما چرا این چنین شد؟

 ادامه دارد... 
   1398/7/14 16:22


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.1/10 (تعداد آرا 54 نفر )

Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما