دوشنبه 03 آبان 1400

اطلاعیه ها و فرآیندهای انتخابات

فرآینـد انتخـابات انجمـن دندانپزشـکان عمـومی ایـران


 

اطـلاعیـه شمـاره بیسـت و شـش


 

اطـلاعیـه شمـاره بیسـت و هفـت

آگهی ثبـت نام کـاندیداتـوری هیـات مـدیره و بازرس انجـمن دندانپـزشکی ایران
در تطابق آئین نامه!


 


 


اطـلاعیـه شمـاره بیسـت و نه


 

اطـلاعیـه شمـاره سی ام

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 انجمن دندانپزشکی ایران - 97/11/24
در سکوت محض و دور از اطلاع اعضاء تشکیل شد!


 

اطـلاعیـه شمـاره سی و یکم

برگزاری انتخابات الکترونیک و
تغییرات اساسنامه 96/12/03
 و تطابق با آیین‌نامه اجرایی انجمن های علمی گروه پزشکی

 

اطـلاعیـه شمـاره سی و دوم


 

 

 

اطـلاعیـه شمـاره سی و چهـارم


 

اطـلاعیـه شمـاره سی و پنجـم

مهلت عضویت در انجمن علمی دندانپزشکی ایران
را تا 48 ساعت قبل از انتخابات تمدید کنید!


 

اطـلاعیـه شمـاره سی و شـشم

عجـب روزگـاری شـده!
کار به تهـدید و اتهـام رسیـده...!

 

اطـلاعیـه شمـاره سی و هفتـم

خلفات کمیته انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران تا کنون
1397/12/12

 

اطلاعیـه شمـاره سی و هشتـم
مسیر یک شکایت از کمیته انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران به کجا ختم می شود!


صفحه بعد 1 2 3 صفحه قبل

   1398/8/13 08:41


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 59 نفر )