پنجشنبه 11 آذر 1400

اطلاعیه شماره 20تلاش قـانونی مـا وقانـون گریـزی دیگـران؛

 
همکار گرامی
دیرزمانی است که ما در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برای احقاق حقوق خود مسیرهای قانونی را تعقیب کرده ایم و احکام پشت سر هم دیوان عدالت اداری را به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی تا حد انفصال خدمت اعضاء مداخله گر با حکم دیوان را برای اجراء، تسلیم دستگاه دولتی کرده ایم.
وزارت بهداشت در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با دخالت عوامل جناحی در یک سال اخیر از مسیر خود خارج شده است و در حوزه دندان پزشکی تخلفات عدیده ای را مرتکب شده است. متاسفانه با قانون گریزی احکام دادگاه دیوان عدالت اداری دال بر ادامه فعالیت علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از اردیبهشت ماه 97 تاکنون تمکین نمی کند. ما تمام تلاش مان را کردیم که از راه قانون وارد عمل شویم و در شرایط حساس فعلی مملکت از هرگونه تنش و تشنج خودداری کرده تا قانون حکم کند. درصورتیکه در شرایط فعلی عواملی که با سوء استفاده از رانت قدرتی و جناح بازی هزینه سنگینی را هم به دولت و هم به نهادهای مدنی وارد کرده اند، تمامی برنامه ها و فعالیت های علمی و حرفه ای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را  با محدودیت ها، موانع و سنگ اندازی های مختلف و نگاه تخریبی جناحی کینه توزانه مورد آسیب جدی قرار دادند. جناح به ظاهر اصلاح طلب لانه کرده! در کمیسیون که احکام دیوان عدالت را نپذیرد و فضای مملکت را از حقانیت و حق طلبی تهی میکند، آیا آنها نمی دانند که اعتماد مردم را نسبت به فعالیت داوطلبانه سلب می کنند؟ آنها می دانند! ولی مردم برای ایشان اهمیت ندارد. قدرت کذایی برایشان از همه چیز مهم تر است.
اعضاء دندان پزشک کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت که از قضا همگی عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران هستند و دبیر کمیسیون، با فرصت سوزی فرسایشی تمام تلاش شان را صرف کردند که با توقف فعالیت علمی به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ضربه زده و خسارت های سنگین مالی و علمی وارد کنند و با سلب اختیار از هیات مدیره توانایی حضور تعیین کننده انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را در اجتماعات و کنگره ها، همایش ها و حتی برگزاری بازآموزی ها و ... را از بین برند تا انجمن هم از ارتباط با بدنه دندانپزشکی کشور و هم تامین منابع مالی محروم گردد و توان ادامه فعالیت نداشته باشد.
 اعمال محدودیت بر فعالیت های علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت برای تسلط انحصارطلبانه در دندانپزشکی است.
عده ای برای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تخلف سازمان یافته را ساماندهی کرده اند و باحضورشان در کمیسیون انجمن ها حداکثر فشار و تحریم را به ما وارد کرده اند چون تخلفات خودشان هیچگاه در کمیسیون مطرح نخواهد شد.
ماچاره ای نداشته ومجبور شده ایم به صحن عمومی دندانپزشکان تخلفات آنها را اعلام کنیم.
تاکنون اعلام کردیم که قانون را انتخاب می کنیم. تلاش قانونی ما وقانون گریزی دیگران دوراه جداازهم بود.
هرگاه در مملکتی عده ای جناح محور با نفوذ در دولت اجازه اجرای قانون را ندهند الزاماً صحن عمومی مردم تعیین کننده است.
این تمکین به قانون تا زمانی امکان دارد که امیدی برای احراز حقوق قانونی از مجاری قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) و تمکین وزیر اسبق و معاونین آن در صدها مکاتبه مستند انجمن وجود می داشت. عوارض این سوء مدیریت در کمیسیون انجمن های علمی و انجمن دندان پزشکی ایران از درون و بیرون دامنگیر دولت و انجمن خواهد شد.
با اصلاح ساختار سیاسی و جناحی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت زمینه فعالیت قانونی گروه های علمی و حرفه ای مختلف پزشکی باید فراهم شود.
 کسانی که این شرایط را به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تحمیل کرده اند، هزینه آن را خواهند پرداخت. نباید با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران این رفتار را می کردید! 
   1397/11/9 18:40


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )