پنجشنبه 11 آذر 1400

اطلاعیه شماره 15جناب آقای وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی

تمکین حکم دیوان عدالت اداری یعنی پذیرش حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران!

 
بااحترام؛ مصوبه 96/10/19 کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی دال بر پیشنهاد لغو انتخابات انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران و تعلیق فعالیت علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران طی حکم شماره دادنامه 697 به تاریخ 1397/02/29 دیوان عدالت اداری باطل و دستور ادامه فعالیت انجمن صادر گردیده است. کمیسیون انجمن ها تمکین نکرد. دیوان عدالت اداری مصوبه 97/3/14 کمیسیون دال بر خلع ید هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران را مجدداً با اعلام قطعی بودن رای صادره قبلی طی حکم جدیدی به شماره 9709980904200175 مورخ97/4/13 مبنی بر قطعیت رأی صادره و اجرای کامل رأی مذکور و ابقاء هیات مدیره انجمن صادر کرده است. کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی باز هم حکم قانون را اجرا نکرد. اینها تبعات دارد.
جناب آقای وزیر، ما در کمال صبوری تمام تلاش مان را به کار بردیم تا با تکیه بر قانون و مراجعه به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و با مکاتبات متعدد با دستگاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جناب عالی و معاون محترم آموزشی وزیر، رئیس بازرسی وزارتخانه و دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی را قانع کنیم که ادله و شواهد و مستندات، ساخته و پرداخته یک جریان است که ریشه در اعمال نظر برخی از کارمندان وزارت خانه، رئیس انجمن علمی دندان پزشکی ایران و هم جناحی های آنان دارد و خلاف قانون است.
جناب وزیر، حکم صادره قاضی دیوان عدا لت اداری صراحت دارد که انجمن را نمی توانید خلع ید کنید ولی می توانید برای احکام تان دفاعیه طبق آئین دادرسی تنظیم و شرایط احراز آن را در دادگاه دیوان عدالت اداری فراهم کنید. تفاوت بین جایگاه حقوقی یک انجمن و به فرض محال تخلف فردی یک مسئول را باید از هم تشخیص داد.
انجمن دندان پزشکان عمومی ایران یک سازمان بزرگ حقوقی به گستردگی حضور دندان پزشکان در سطح کشور است، آن را در دستان عده ای جناحی که برای بودن خودشان و منافع مالی و سیاسی شان حتی حاضرند قیصریه را به آتش بکشند حراج نکنید.
ما خیلی حوصله کردیم و زمانی که به ما گفته شد صبر کنید تا مشکل حل شود، همکاری کردیم و به کمیسیون بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی مراجعه کردیم. نمایندگان مجلس با مسئولان پزشکی کمیسیون وزارت بهداشت تحت امر جنابعالی گفتگوهای متعدد دال بر تمکین حکم دیوان عدالت اداری و احترام به یک نهاد مدنی توصیه شد ولی مشکل حل نشد که نشد!
دیوان عدالت اداری حکم کرده است که انجمن ابقاء شود، عده ای به شما و کمیسیون به غلط خط داده اند که این حکم دیوان عدالت اداری این مفهوم را ندارد. در صورتیکه جنابعالی مستحضرید که دیوان عدالت اداری سازمان قضایی ناظر بر عملکرد دستگاه دولتی می باشد و احکام آن قطعاً برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران با تمکین بر قانون می باشد. اجازه ندهید احکام دیگری صادر شود که شرایط دشوار تر گردد.
به استناد مستندات پرونده انجمن در آن وزارت خانه تمام مصوبه لغو انتخابات توسط کمیسیون خلاف قانون بوده است. ما نیز پاسخ آن را به تاریخ 97/6/10 طی اطلاعیه شماره 14 که تازه از مفاد مصوبه کمیسیون مطلع شده ایم، داده ایم. حکم دیوان عدالت اداری هم الزام به تمکین همین موارد را دارد. بگذارید کیان این ساختار متکی بر قانون استوار باشد، حتی اگر برخلاف میل ما و شما باشد. زنگ مشکلات انباشته شده، نارسائی های اداری و ناکارآیی های مدیریتی در وزارت بهداشت به صدا درآمده است. به نفع همه است که این صدا را بشنوید، به قانون تمکین کرده و حق ها را ضایع نکنید. دو حکم صادره دیوان عدالت اداری پیوست می باشد.
 
   1397/6/11 12:47


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )