دوشنبه 03 آبان 1400

اطلاعیـه شماره هفتاد و یک

اطلاعیـه شماره هفتاد و یک
 
رابطه بخش خصوصی در توزیع کارپول با بخش دولتی، رابطه عوامل دولتی با یک انجمن، نیاز دندان پزشکان و مردم

مشکل توزیع کارپول مثل بسیاری از کارها که از اردیبهشت سال 1397 با خروج امریکا از برجام، شروع شد! با طرح سهمیه بندی در توزیع آن در چالش بین یک انجمن و شرکت های خصوصی در امرضرورت توزیع فوری عادلانه بروز کرد!
تصمیم گیری درمورد نحوه توزیع کارپول در بخش دولتی و بخش خصوصی باعث مشکلاتی گردید که تبعیض های آن در حرفه دندانپزشکی بین انجمن های وابسته به رانت دولتی و انجمن های تحت تحریم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی بروز کرد که البته طبیعی است عدالتی حاکم نخواهد بود. دست به دست شدن توزیع کارپول باعث شد که فشار از پایین و چانه زنی از بالا با جوسازی مصنوعی! به نفع یک جریان با تأخیر سنگین در عادی سازی روند توزیع کارپول اعمال شود.
دکتر قاسم صادقی در یک مسئولیت جدید که بیش از این حوزه وظایف آن متفاوت بوده است تحت عنوان، رئیس اداره دندانپزشکی (وزارت بهداشت) در تاریخ 13/05/1398 در خصوص توزیع کارپول مطالبی را مطرح کرد:
گزیده ای از مصاحبه دکتر قاسم صادقی:
•  بر اساس گزارش‌های مسئولان سازمان غذا و دارو و معاونت درمان، تولید و واردات کارپول بی‌حسی دندانپزشکی به اندازه نیاز کشور است اما سیستم توزیع کارپول اشکال دارد. (این یعنی می خواهیم با سیستم توزیع برخورد کنیم!)
•  وی ادامه داد: اگر توزیع کارپول در اختیار جامعه دندانپزشکی قرار گیرد بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد اما مسئولان سازمان غذا و دارو به دلیل برخی فشار‌ها در فضای مجازی و جلوگیری از انحصار، از توزیع کارپول به وسیله تعاونی دندانپزشکان جلوگیری می‌کنند. (این یعنی جامعه دندانپزشکی می خواهد توزیع کارپول را بدهد به شرکت تعاونی)
•  صادقی با بیان اینکه اکنون توزیع کارپول در اختیار یک شرکت پخش است، گفت: متأسفانه این شرکت پخش آمار دقیقی از میزان کارپول توزیع شده به اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت ارائه نمی‌کند تا بتوانیم بررسی کنیم که چه میزان از کارپول توزیع شده به دست دندانپزشکان رسیده است.(این یعنی شرکت خصوصی رقیب را با اتهام عدم گزارش از صحنه خارج کنند)
•  صادقی با تاکید بر اینکه توزیع کارپول در داروخانه ها نادرست است، گفت: توزیع کارپول دندانپزشکی در داروخانه ها خطر قاچاق معکوس و نشت داروی بی حسی دندانپزشکی به بازار آزاد را به دنبال دارد. ( این یعنی توزیع داروخانه ها خطر قاچاق و رفتن به بازار آزاد دارد)
وی در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که از سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی برای توزیع کارپول کمک گرفته شود چراکه در این سامانه دندانپزشکان می‌توانند ثبت نام کنند و میزان مصرف و ورودی کارپول در این سامانه به طور شفاف مشخص خواهد شد. (این یعنی ایشان طرفدار توزیع دولتی هستند)
خبرسازی در این اظهارنظر برای خارج کردن توزیع کارپول از بخش خصوصی و دادن آن بدست بخش دولتی موج می زند. در این بحث تقابل صلاحیت دو جریان انجمن (جامعه) و بخش خصوصی و دولتی در حوزه وظایف قانونی، ظرفیت و توانایی آنها متکی بر قانون موردنظر نیست. فعلاً وارد این قصه نمی شویم. بلکه قربانی کردن غیراصولی داروخانه ها بعنوان "متهم" به خطر قاچاق معکوس و نشت داروی بی‌حسی دندانپزشکی و رفتن کارپول به بازار آزاد بوده است!!!
این اظهارنظر ناشیانه برای حمایت از یک جناح بوده است. هر وسیله ای را دستاویز قرار دادند تا جامعه (انجمن) دندانپزشکی ایران را با رانت دولتی متولی هر کاری کنند این اقدام منجر به این شد که بخش عظیمی از گروه پزشکی کشور که داروسازان هستند و مانند ما که در مطب دندانپزشکی کار می کنیم و آنها در داروخانه ها فعالیت می کنند، را زیر سوال ببرند!!!
پس در چنین ادعایی داروخانه ها برای پخش کارپول مطمئن نیستند!
بهر حال با انجمن داروسازان ایران و سازمان های ناظر تعزیراتی مکاتبه شده و سوال شده که آیا از داروخانه ها کارپول بی حسی به بازار قاچاق نشت کرده است یا خیر؟ دکتر قاسم صادقی عضو شورای تحریریه مجله انجمن (جامعه) دندانپزشکی ایران هم هست
..


 
 
 
متن کامل مصاحبه:
رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت:
توزیع کارپول در داروخانه‌ها نادرست است
اگر توزیع کارپول در اختیار جامعه دندان پزشکی قرار گیرد بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد
رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت گفت: توزیع کارپول در داروخانه‌ها نادرست است، توزیع کارپول دندانپزشکی در داروخانه‌ها خطر قاچاق معکوس و نشت داروی بی‌حسی دندان پزشکی به بازار آزاد را به دنبال داردتوزیع کارپول در داروخانه‌ها نادرست است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم صادقی درباره توزیع کارپول دندانپزشکی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مسئولان سازمان غذا و دارو و معاونت درمان، تولید و واردات کارپول یا داروی بی‌حسی دندان پزشکی به اندازه نیاز کشور است، اما سیستم توزیع کارپول اشکال دارد.
رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: اگر توزیع کارپول در اختیار جامعه دندان پزشکی قرار گیرد بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد، اما مسئولان سازمان غذا و دارو به دلیل برخی فشار‌ها در فضای مجازی و جلوگیری از انحصار، از توزیع کارپول به وسیله تعاونی دندان پزشکان جلوگیری می‌کنند.
وی افزود: معتقدیم که سیستم‌های توزیع و نظارت باید طوری عمل کنند که نیاز کارپول دندان پزشکان برطرف شود، امیدواریم در قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی که وزیر بهداشت ریاست آن را بر عهده دارد، مکانیستم توزیع کارپول اصلاح شود.
صادقی گفت: مسئولان سازمان غذا و دارو نبود زیرساخت در تعاونی دندان پزشکان را یکی از دلایل تخصیص ندادن سهمیه برای توزیع کارپول بیان می‌کنند، اما در بازدید‌های خود مشاهده کردیم که یک مرکز پیام و سامانه الکترونیکی ایجاد شده است تا همه دندان پزشکان بتوانند در سراسر کشور از طریق تعاونی نیاز کارپول خود را برطرف کنند.
رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: ۱۰ هزار نفر عضو تعاونی دندان پزشکان ایران هستند، در صورتی که سهمیه کار پول در اختیار تعاونی دندان پزشکان قرار گیرد با حذف این تعداد دندان پزشک از بازار آزاد با کاهش قیمت کارپول مواجه خواهیم بود، همچنین کارپول به دست مصرف کنندگان واقعی خواهد رسید اما متأسفانه از دو ماه گذشته تا کنون سازمان غذا و دارو سهمیه‌ای به تعاونی دندان پزشکان نداده استوی اظهار کرد: اکنون توزیع کارپول در اختیار یک شرکت پخش است، متأسفانه این شرکت پخش آمار دقیقی از میزان کارپول توزیع شده به اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت ارائه نمی‌کند تا بتوانیم بررسی کنیم که چه میزان از کارپول توزیع شده به دست دندان پزشکان رسیده است.
صادقی تاکید کرد: توزیع کارپول در داروخانه‌ها نادرست است، توزیع کارپول دندانپزشکی در داروخانه‌ها خطر قاچاق معکوس و نشت داروی بی‌حسی دندان پزشکی به بازار آزاد را به دنبال دارد.
رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به تأمین نیاز مراکز دندان پزشکی دولتی و دانشکده‌ها گفت: معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیاز کارپول دانشکده‌ها و مراکز درمانی دولتی را تأمین می‌کندوی یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد خدمات دندان پزشکی کشور در بخش خصوصی صورت می‌گیرد و به همین دلیل عمده تقاضا و مصرف کارپول در بخش خصوصی است و امیدواریم سازمان غذا و دارو هرچه زودتر تدبیری در این زمینه بیندیشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان صادقی در پایان اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که از سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی برای توزیع کارپول کمک گرفته شود چرا که در این سامانه دندان پزشکان می‌توانند ثبت نام کنند و میزان مصرف و ورودی کارپول در این سامانه به طور شفاف مشخص خواهد شد
.
   1398/10/2 16:43


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )