دوشنبه 03 آبان 1400

اطلاعیـه شماره هفتاد و سه

اطلاعیـه شماره هفتاد و سه

"تشکیل صندوق بیمه دندانپزشکی با حذف تخصیص ارز دولتی به واردات تجهیزات دندانپزشکی "
خطر جدی در افزایش قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی و هزینه های درمان دندانپزشکی

بازهم!
خبر جدید از رئیس امور دندانپزشکی!
اگر قرار است که دولت برای کمک به مردم تسهیلات خدمات صندوق بیمه دندانپزشکی را فراهم کند، چرا مانند افزایش قیمت بنزین این را از جیب مردم و از سلامت دندانپزشکی تامین می کند؟!
قرار بوده که با تشکیل صندوق بیمه دندانپزشکی، طرح آن از سوی هیات دولت به مجلس ارائه شود که قاعدتاً باید در ردیف بودجه سالیانه تامین اعتبار گردد.
یکمرتبه آقای دکتر قاسم صادقی رئیس اداره دندانپزشکی در مصاحبه با خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه ۶ آذرماه ١٣٩٨ در کنگره شیراز اعلام می کند:" برای کاهش هزینه های خدمات دندانپزشکی اقداماتی انجام شده و با ایجاد صندوق بیمه دندانپزشکی سعی می کنیم  هزینه های دندانپزشکی درکشور را کاهش دهیم.
وی درخصوص این طرح افزود: ما پیشنهاد داده ایم که ارزی که برای تجهیزات و مواد دندانپزشکی تعلق می گیرد قطع و مابتفاوت این ارز در صندوق بیمه دندانپزشکی جمع شود و با این طرح و تصویب آن راه حلی دائمی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی مردم ایجاد کنیم."
توجه کنید ارز دولتی مواد و تجهیزات دندانپزشکی را قطع کنید!!؟؟
نه تنها این طرح خام است بلکه این نوع مدیران هم خام هستند، از یک طرف تشکیل صندوق بیمه دندانپزشکی اعلام می شود و از طرف دیگر با حذف ارز دولتی به واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی می خواهند بودجه آن را تامین کنند! آیا این اقدام ضربه مهلکی به سلامت دهان و دندانپزشکی مردم نمی زند!؟ با حذف ارز دولتی یکمرتبه قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی با ارز نیمایی یا آزاد بشکل سرسام آوری افزایش می یابد که قطعاً در افزایش هزینه درمان بیماران تاثیر جدی خواهد گذاشت. چگونه ادعا می شود که این صندوق بیمه دندانپزشکی باعث کاهش هزینه های درمان بیماری های دهان و دندان می گردد؟
 از یک طرف قیمت بنزین را بالا می برند و از طرف دیگر ادعا می کنید افزایش قیمت به جیب مردم واریز می شود! این هم همان شده است! مگر بیمه چقدر از این هزینه های درمان را پوشش می دهد که قیمت مواد و تجهیزات را با نرخ ارز آزاد رها می کنید! بعد مابه تفاوت این ارز را بریزید به حساب صندوق بیمه دندانپزشکی!
بودجه تشکیل صندوق بیمه دندانپزشکی هرگز نباید با حذف ارز دولتی واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی تامین شود این به ضرر مردم و همکاران دندانپزشک می باشد بلکه دولت (وزارت بهداشت) باید منابع مالی صندوق بیمه دندانپزشکی را در ردیف بودجه سالیانه خود و یا از سایر منابع دیگر تامین نماید.
در این مورد توسط همکاران دندانپزشک کارشناس حوزه سلامت، برنامه های پیشنهادی به دولت داده شده که  اطلاع رسانی خواهد شد. 

enlightened متن کامل مصاحبه:

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت:
هزینه های دندانپزشکی کاهش می یابد/ایجاد صندوق بیمه دندانپزشکی
شیرازـ رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت از تلاش برای کاهش هزینه های دندانپزشکی با ایجاد صندوق بیمه دندانپزشکی خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صادقی ظهر چهارشنبه در کنگره دندانپزشکی در شیراز درخصوص هزینه های زیاد خدمات دندانپزشکی درکشورگفت: برای کاهش هزینه های خدمات دندانپزشکی اقداماتی انجام شده و با ایجاد صندوق بیمه دندانپزشکی سعی می کنیم  هزینه های دندانپزشکی درکشور را کاهش دهیم.
وی درخصوص این طرح افزود: ما پیشنهاد داده ایم که ارزی که برای تجهیزات و مواد دندانپزشکی تعلق می گیرد قطع و مابتفاوت این ارز در صندوق بیمه دندانپزشکی جمع شود و با این طرح و تصویب آن راه حلی دائمی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی مردم ایجاد کنیم.

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت در ادامه گفت: این یک طرح خام هست که با اجرای آن تحول زیادی در حوزه دندانپزشکی ایجاد می شود و بعد از تصویب این طرح توسط هیئت وزیران و تصویب قانونی آن، مردم می توانند از بیمه دندانپزشکی برخوردار شوند.

صادقی درخصوص وضعیت بهداشت دهان و دندان درمدارس گفت: در حال حاضر طرح کشوری  مدارس عاری از پوسیدگی در حال اجراست که براساس این طرح سعی بر این است که طی سالهای آینده  دانش آموزانی عاری از پوسیدگی دندان داشته باشیم.  

   1398/10/2 16:48


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )