سه شنبه 01 آبان 1397
(هفته پایانی) ششمین هفته از چهاردهمین دوره جامع زیبایی

(هفته پایانی) ششمین هفته از چهاردهمین دوره جامع زیبایی

گزارش هفته ششم
از سیزدهمین دوره جامع زیبایی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


 

پایان چهاردهمین دوره جامع زیبایی
با برگزاری دو روز کاربرد تخصصی کامپوزیت در دندانهای قدامی
مورخ 15 و 16 تیرماه 1396
با بهره گیری از تکنولوژی در ساخت کامپوزیت ها و رزین های تقویت شده و رقابت تولید تجاری شرکت های سازنده کامپوزیت های مطرح در دنیا، نیاز به بازنگری در شناخت کاپوزیت ها در سطوح پالیش و استحکام سایشی و برشی آنها در دوره های زیبایی در دندانپزشکی مشهود است. از این رو اساتید دوره با تدریس مطالب بهترین دست آوردهای علم دندانپزشکی، سعی در حفظ جایگاه علمی دندانپزشکان ایرانی در عرصه جهانی دارند. روز پنج شنبه مورخ 15 تیرماه 1396 آقای دکتر رامین فهیما از مدرسین توانا کشورمان، بحث باندینگ ها و شناخت اختلاف بین هفت نسل باندینگ ها از نظر ترکیب و کاربرد به طور مفصل توضیح دادند، در این میان با انواع کامپوزیت موجود در بازار و چگونگی شناخت آن ها برای درمان های مختلف شرکت کنندگان در دوره را آگاه کردند. اصول کاربرد کامپوزیت های قدامی را از نظر قوام و خصوصیات رنگ و نور منعکس و ترمیم های زیبایی را بطور اجمال تدریس کردند. ایشان سپس تکنیک های بستن دیاستم را با اسلاید و در بیماران با شرایط متفاوت توضیح دادند و در ادامه کار زنده روی بیمار بستن دیاستم انجام گردید