شنبه 03 فروردین 1398

رزومه کانایداها


عضویت طبق جدول آیین نامه انتخابات وزارتخانه تا ده روز قبل ( 96/10/10 ) از روز رای گیری (96/10/20)

 


لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


ردیف نام و نام خانوادگی عکس
1 دکتر محمد حسین ارگانی
2 دکتر صدیقه امجدی
3 دکتر حمیدرضا باریکانی
4 دکتر ابراهیم جوادی نژاد
5 دکتر آرش رحیمی
6 دکتر آرش زاهدی گلپایگانی
7 دکتر پویان سعیدی
8 دکتر همایون سیگاری
9 دکتر باقر شهنی زاده
10 دکتر شکوفه شیراندشت
11 دکتر لیلا صدقی
12 دکتر شروین صلصالی
13 دکتر همایون فراست
14 دکتر علیرضا فروزنده
15 دکتر حمید فزونی
16 دکتر مارال قربان زاده
17 دکتر علی محرابی ساری
18 دکتر سید حسین مقدادی
19 دکتر حسن نبی بیدهندی