پنجشنبه 02 فروردین 1397

باید این پرسش را از وزارت بهداشت کرد:شما بر چه اساس و کدام اختیار این آئین نامه را تصویب کرده اید؟

 
دکتر ذبیح ا... واحدی
دندانپزشک عمومی و قاضی دادگستری

سوال اساسی این‌که آیا آیین نامه صرف‌نظر از درست یا غلط بودن آن در حدود صلا حیت‌های این کمیسیون بوده است یا خیر؟
باید این پرسش را از وزارت بهداشت کرد که شما بر چه اساس و کدام اختیار این آیین نامه را تصویب کرده اید؟. لکن تا زمانی‌که این آیین نامه توسط یک مرجع ذی صلاح، لغو یا ابطال نشود، برای انجمن‌ها لازم می‌باشد . نکته بعدی این‌که در همه موارد مشابه وقتی که کمیسیون یک تصمیم می‌گیرد اعضا محترم و هیات مدیره انجمن‌ها این حق را دارند که بررسی کنند که آیا کمیسیون این اختیار را داشته است یا خیر؟
آئین نامه اساساً صلاحیتش مورد سوال است. اگر وارد جزئیات هم شویم و این مغایرت داشته باشد اگر با مصوبه آن وزرا مغایرت داشته باشد قاعدتاً خلاف است. اگر آئین نامه اجرایی که تنها وزیر بهداشت یا وزارت بهداشت ابلاغ کرده است با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت داشته باشد یا با آئین نامه اجرایی که آن سه وزیر در اجرای ماده 4 و 5 مصوبه شورای عالی انقلاب تصویب کردند و با مصوبه آن سه وزیر هم مغایرت داشته باشد، باز هم خلاف است. 
 
 
دکتر آیرج کی پور: در تاریخ 16/6/1394 کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت( کمیسیون ماده 4) آئین نامه ای را با عنوان « آئین نامه انتخابات انجمن ‌های علمی گروه پزشکی» تصویب و آن را برای همه انجمن‌های علمی گروه پزشکی لازم الاجرا اعلام کرد. در این نشست به بررسی حقوقی این مصوبه می‌پردازیم و تلاش می کنیم نشان دهیم آیا کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت از نظر مصوبه سال 70 شورای عالی انقلاب فرهنگی  چنین اختیاری را داشته است یا نه؟
دکتر ذبیح ا...واحدی: موضوع بحث در واقع بررسی و تحلیل صلاحیت کمیسیونی است که در ماده 4 مصوبه 260 ام نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در 7/8/70 تعیین است. مطابق ماده 4 رسیدگی به درخواست تاسیس انجمن‌های علمی‌و ادبی و هنری و بررسی صلاحیت علمی‌و عمومی‌هیات موسس و هیات مدیره ، به کمیسیونی محول شده است که در مواد بعدی به شرح بیش‌تر این کمیسیون و ترکیب اعضای آن پرداخته است. به عنوان مقدمه باید به این نکته اساسی و حقوقی اشاره شود که در حوزه حقوق عمومی‌مقام اداری، مرجع اداری صرفاً در حدود صلاحیت‌های موضوعی قانونی خود می‌تواند تصمیم بگیرد و اقدام کند، که به آن اصل صلاحیت مقام اداری می‌گویند، به عبارت دیگر، بر اساس حقوق کلیات و اصول حقوق عمومی، ‌مقام اداری صلاحیت ندارد مگر آن‌که برای او به صورت کلی یا تفصیلی از یک مرجع دارای صلاحیت، اختیاری وضع شده باشد. لذا با توجه به این اصل، وقتی که تصمیمات مقامات اداری یا مراجع اداری مانند کمیسیون‌ها و هیات‌ها، مطرح می‌شود، بررسی کننده حقوقی در قدم اول این را مطمح نظر قرار می‌دهد که آیا این مقام اداری و این مرجع اداری در حدود صلاحیت قانونی موضوع خود عمل کرده است یا خیر؟
 پس اصل اول این است، لذا ما در حال حاضر می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی که هم اکنون در رویه ی حقوقی و قضایی کشور ما در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی یک درجه ای در حد قانون گذاری برای او تصور می‌شود در مصوبه، چه صلاحیتی برای کمیسون طراحی کرده است؟
اولاً در همین ماده 4 بعضی از صلاحیت‌های کمیسیون را بیان کرده است، گفته است:  بررسی صلاحیت‌های علمی ‌و عمومی ‌هیات موسس و هیات مدیره. پس این یک صلاحیت است. بنابراین این کمیسیون ماده 4 مرجعی برای تعیین صلاحیت‌های علمی ‌و عمومی‌ هیات موسس و هیات مدیره است
دکتر مریم قلی پور: منظور از وزارت بهداشت را بفرمائید؟
دکتر ذبیح ا...واحدی: که این کمیسیون البته تحت نظر وزیر مربوطه بسته به موضوع انجمن ممکن است وزیر علوم و یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا وزیر آموزش و پرورش در حوزه دانشگاه فرهنگیان باشد. صلاحیت عمومی‌را در این‌جا باز نکرده است. البته در جاهای دیگر عمومات صلاحیت عمومی‌ مطرح شده است. به طور مثال: حسن اشتهار، عدم سابقه مؤثر کیفری و امثال این‌ها .الان شاید این بحث صلاحیت عمومی‌خیلی در حوزه گفت و گوی ما نباشد و می‌خواهم به نکته دیگری اشاره کنم که به نتیجه خاصی برسم.
 در همین مصوبه در ماده پنج ترکیب کمسیون ماده چهار را مطرح کرده است. بعد یک حرف دیگری عنوان کرده علاوه بر ماده چهار و آن گفته است که شرح وظایف این کمسیون و چگونگی تشکیل هیأت بررسی تخلفات انجمن‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیلی موقت، لغو پروانه، انهلال انجمن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت -درمان و آموزش پزشکی وفرهنگ و ارشاد اسلامی‌خواهد رسید. بنابراین در ماده پنج، صلاحیت‌های دیگری را شورای عالی انقلاب فرهنگی به این کمسیون در چارچوب آئین نامه مصوبه سه وزیر اعطا نموده است.
دکتر آیرج کی پور: آقای دکتر واحدی در این‌جا ترتیبی برای نوع برخورد با تخلفات انجمن‌ها وجود دارد یا این‌که فقط کلماتی است که در کنار هم آمده است.؟ یعنی برخورد با انجمن به ترتیبی که این جا تعیین شده است یا این‌که هر کدام که کمسیون انتخاب کند؟
دکتر ذبیح ا... واحدی: در این‌جا ترتیبی بیان نکرده است اما اصول کلی حقوق می‌گوید که برای مجازات باید قاعده ترتب رعایت شود، مثلا در قواعد شرعی هم داریم کسی که در مرتبه اول مرتکب سرقت می‌شود با کسی که در مرتبه چهارم و پنجم بعد از محاکمات مجازات می‌شود متفاوت است، اول نمی‌آیند مجازات آخر را برایش اعمال کنند یا این‌که فرض بفرمائید در یک شرب خمر دفعه اول هشتاد ضربه تازیانه است اما بعد از چند بار به حدی می‌رسد که ممکن است فرد را اعدام کنند، بنابر این ترتب جود دارد. دادگاه هیچ وقت نمی‌آید همان مرتبه اول ولو این‌که شخص ده بار شرب خمر کرده باشد در جلسه اول محاکمه حکم اعدام را صادر کند، اول به کم‌ترین مجازات محاکمه می‌کند ، اگر تکرار شد مجدداً محاکمه می‌کند و الی آخر، بنابراین، این از قواعد حقوقی است که در ماده پنج ذکری از آن نشده است.
این وزرای فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت-درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌آمده اند در آئین نامه ای بر اساس ماده پنج  که گفتیم به عنوان آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمسیون موضوع ماده چهار، تصویب کردند و البته مواد مختلفی دارد که شاید خود آن‌ها هم مهم باشد اما ما الان چون در مورد حوزه وظایف اختیارات کمسیون بحث می‌کنیم فقط ماده سه را مطرح می‌کنیم مواد دیگر این آئین نامه ممکن است اهمیت داشته باشد اما الان مورد بحث ما نیست.
وظایف کمسیون را ، در این آئین نامه در یازده مورد معین کرده، بحثی که در این‌جا وجود دارد این است که آیا این کمسیون حق دارد که آئین نامه ای تحت عنوان " آئین نامه انتخابات انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی"  تصویب کند؟ ما می‌بینیم که در ماده سه خود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنین صراحتی وجود نداشت، در ماده پنج نوشته بود که ترکیب کمسیون، شرح وظایف کمیسیون و چگونگی تشکیل به عهده آن هیأت سه نفره است. آن هیأت سه نفره هم آمده اند شرح وظایف تعیین کرده اند که یازده مورد است. نگاه کنید و ببینید که آیا در این شرح وظایف و در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آیا آئین نامه انتخابات به عنوان اختیارات این کمسیون درج شده یا نه؟ که می‌بینیم درج نشده است.
دکتر آیرج کی‌پور: ولی در مقدمه این را لازم الاجرا اعلام کرده است.
دکتر ذبیح ا... واحدی: اشکالی ندارد. ولی می‌خواهیم ببینیم این آئین‌نامه که لازم الاجرا است اساساً جزو اختیارات کمیسیون بوده است یا خیر؟ این یازده تا را که می‌خوانید می‌بینید که در هیچ کجا صحبت از آئین ‌نامه انتخابات نشده است.گفته : بررسی دستورالعمل‌ها، نظارت بر حسن کار انجمن‌ها ، تصویب تصمیمات هیات تخلفات و ... . در کجای بند 11 آمده است که انتخابات آیین نامه را طراحی کند و سوال اساسی این‌که آیا آیین نامه صرف‌نظر از درست یا غلط بودن آن در حدود صلا حیت‌های این کمیسیون بوده است یا خیر؟ ما معتقدیم که وقتی در یک قانون خاصی حکمی‌برای یک مورد خاص وجود نداشت که این قاعده بسیار قاعده مهمی‌است، باید به قوانین عام رجوع شود. در جلسه قبل اشاره کردیم که انجمن‌های علمی‌نوع خاصی از سمن‌ها هستند. یعنی سازمان‌های مردم نهاد یا NGO‌ها هستند که این NGO‌ها یک مقرارت خاص هم در قانون تجارت و هم در قانون وزارت کشور  دارند. بنابراین باید این پرسش را از وزارت بهداشت کرد که شما بر چه اساس و کدام اختیار این آیین نامه را تصویب کرده اید؟. لکن تا زمانی‌که  این آیین نامه توسط یک مرجع  ذی صلاح، لغو یا ابطال نشود، برای انجمن‌ها لازم می‌باشد . نکته بعدی این‌که در همه موارد مشابه وقتی که کمیسیون یک تصمیم می‌گیرد  اعضا محترم و هیات مدیره انجمن‌ها این حق را دارند که بررسی کنند که آیا کمیسیون این اختیار را داشته است یا خیر؟
دکتر آیرج کی پور : کمیسیون با توجه به جایگاه خود یک تصمیم می‌گیرد و انجمن‌ها هم شخصیت‌های حقوقی مستقل ثبت شده هستند و اساس‌نامه آن‌ها به‌عنوان یک سند حقوقی ثبت شده است.  اگر آیین نامه ای که کمیسون ماده 4 وزارت بهداشت تصویب می‌کند، با اساس‌نامه در تضاد باشد، چه‌کار باید کرد؟
دکتر ذبیح ا... واحدی : اساس‌نامه انجمن‌ها را باید کمیسیون تایید کند و اگر کمیسیون چیزی را تایید می‌کند جزء اختیاراتش باشد بر اساس‌نامه حاکم است.
دکتر آیرج کی پور :  اگر در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت شده باشد؟
دکتر ذبیح ا... واحدی : بله حاکم است . مثل این است که شما به فرزند خردسال خود حکم داده اید که این مقدار پول را خرج کنید ولی باز دوباره در وسط راه بگویید نه شما این مقدار از آن را خرج کنید که این نمی‌شود
دکتر آیرج  کی پور: فرض کنیم هیئتی با اختیارات قانونی در چهارراهی چراغ راهنمائی نصب کند. اگر همین هیئت در ماشینی نشسته باشد و به چراغ قرمز برخورد کند. آیا می تواند بگوید چون چراغ را خودم نصب کرده ام می توانم از آن عبور کنم و جریمه نپردازم؟
دکتر ذبیح ا.. واحدی: این البته قیاس مع الفارق است. ولی اگر خودش بیاید بگوید چراغ قرمز دیگر نباشد، می تواند.
دکتر آیرج کی پور: یعنی این که انجمن‌های در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت می‌شوند، شناسه ملی می‌گیرند و شخصیت مستقل حقوقی پیدا می‌کنند، به معنای مستقل شدن آنان نیست و در هر صورتی تابع مصوبات کمیسیون ماده 4 وزارت بهداشت اند؟
دکتر واحدی: استقلالشان در حدود مصوبات کمیسیون است.
دکتر آیرج کی پور: این یک روال عمومی ‌است؟
دکتر ذبیح اله واحدی: یک قاعده کلی حقوقی است. یک اصل داریم به‌عنوان ناسخ و منسوخ. مثلا قانون گذار در یک جایی گفته بوده است که واردات و استعمال دخانیات معطر ممنوع است. بعد در قانون بودجه سال بعد برای واردات توتون معطر عوارض وضع می‌کند یعنی چی؟ یعنی مصوبات قبل خودش را نسخ کرد، الان پرونده مهمی‌داریم که در سطح کشور مطرح است که بعضی که تنباکوی معطر وارد می‌کنند بنابر قانون خلاف است. در قانون بودجه سال 96 برای این وضع عوارض کرده است پس قانو ن‌گذار آمده است به طور ضمنی مصوبات قبلی خودش را نسخ کرده است.
دکتر آیرج کی پور: ما در اساس‌نامه داریم که برای تغییر اساس‌نامه، باید مجمع عمومی‌فوق العاده تشکیل شود و در مجمع عمومی‌ به تصویب برسد و بعد به تایید کمیسیون برسد و بعد ثبت شود. زمانی که در اداره کل شرکت‌ها ثبت شد قابل اجرا است. حالا کمیسیون می‌آید خودش یک مصوبه ای را می‌دهد به انجمن و به هیات مدیره می‌گوید که این لازم الاجرا است. این در تضاد با اساس‌نامه است. تغییر اساس‌نامه است بدون رعایت ضابطه‌های قانونی آن. اگر مصوبه های کمیسیون مافوق اساس نامه است پس چه لزومی دارد اساس نامه داشته باشیم و انجمن به عنوان یک شخصیت حقوقی در اداره کل ثبت موسسات غیر تجاری ثبت شود. مطرح کنند که انجمن علمی یک کارگروه اجرائی است در جنب کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و رئیس آن هم وزیر بهداشت است.
دکتر ذبیح ا... واحدی: این الان بحث قابل توجهی است که چون اساس‌نامه تشریفاتی دارد. عرض کردم اساس‌نامه تشریفاتی دارد که این قابل بحث است که تغییرات اساس‌نامه باید با رعایت تشریفات صورت بگیرد. تغییر اساس‌نامه اگر باشد کمیسیون نمی‌تواند مستقیماً اساس‌نامه را عوض کند. باید اساس‌نامه را انجمن تصویب کند.  در اساس‌نامه مصوب هم اختیاراتی در بند 3-5 گذاشته است که تصویب اساس‌نامه و تصویب هرگونه تغییر در اساس‌نامه. بنابراین اگر چارچوب این تشریفات رعایت شود می‌تواند اساس‌نامه را تغییر دهد.
دکتر آیرج کی پور: هر گونه تغییر در اساس‌نامه را مجمع عمومی باید ‌تصویب کند و به کمیسیون بدهد ولی در این‌جا خود کمیسیون مستقیم آئین نامه اجرایی را لازم الاجرا کرده است و این یعنی تغییر اساس‌نامه
دکتر ذبیح ا...واحدی: کجا مثالش را زده است؟
دکتر آیرج کی پور: همین‌جا در متن اصلی است.
دکتر ذبیح ا...واحدی: خب باشد. این در چارچوب اساس‌نامه است. کجا این مغایرت با اساس‌نامه دارد؟
دکتر آیرج کی پور: آئین نامه اجرایی را عرض کردم.
دکتر ذبیح ا...واحدی: ما گفتیم این آئین نامه اساساً صلاحیتش مورد سوال است. اگر وارد جزئیات هم شویم و این مغایرت داشته باشد اگر با مصوبه آن وزرا مغایرت داشته باشد قاعدتاً خلاف است.  اگر آئین نامه اجرایی که تنها وزیر بهداشت یا وزارت بهداشت ابلاغ کرده است با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت داشته باشد یا با آئین نامه اجرایی که آن سه وزیر در اجرای ماده 4 و 5 مصوبه شورای عالی انقلاب تصویب کردند و با مصوبه آن سه وزیر هم مغایرت داشته باشد، باز هم خلاف است. خارج از حدود اختیار است.
دکتر آیرج کی پور: حالا چه باید کرد؟
دکتر ذبیح ا...واحدی: این‌ها را باید کسانی که آن‌جا هستند درخواست ابطالش را بکنند.
دکتر آیرج کی پور: به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟
دکتر ذبیح ا...واحدی:  به دیوان عدالت اداری

 
   1396/12/21 16:07


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )