شنبه 03 فروردین 1398

آیا باید انجمن های علمی و صنفی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت شوند؟ و چرا؟ رابطه آن با انتخابات الکترونیک چیست؟

 
آیا باید انجمن های علمی و صنفی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری ثبت شوند؟ و چرا؟


رابطه آن با انتخابات الکترونیک چیست؟
 
 یکی از سوالاتی که حتی مقامات مسئول رده بالا مطرح می‌کنند و همین طور در ذهن بسیاری از افراد خطور می کند، این است که چرا انجمن ها که نهاد مدنی علمی، صنفی، یا اجتماعی هستند باید در اداره ای به نام "اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری" وابسته به قوه قضاییه ثبت شوند و شماره ثبت بگیرند و در روزنامه ای به نام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تمام مراحل کار حقوق شان انتشار یابد؟ امروز بحث انتخابات را مطرح می کنیم
  1. چه مراحلی لازم است تا یک شرکت یا انجمن ثبت شود؟
در اساسنامه انجمن ها و شرکت ها مراحلی هستند که صاحبان آن شرکت یا اعضاء انجمن باید اجتماع پیدا کنند و در مورد موضوعات مختلف مثل بررسی عملکرد هیئت مدیره، بررسی تراز مالی و حساب سود و زیان، انتخابات و تغییر هیئت مدیره و بازرس، انحلال و غیره  تصمیم بگیرند. این کار مراحل دارد. هر انجمن یک روزنامه را در مجمع خود به عنوان مرکز انتشار آگهی حقوقی اعلام می‌کند و اعضاء می توانند از این طریق از روند تشکیل مجمع های انجمن مطلع شوند.
یک ماه بعد از  تاریخ انتشار اولین آگهی مجمع عمومی با نصف + یک اعضاء رسمیت می یابد، چنانچه به حد نصاب نرسیدند.  آگهی مجمع عمومی دوم برای یک ماه بعد منتشر می‌شود. آنوقت با عده حاضر جلسه مجمع عمومی رسمیت می یابد.
این مجمع با انتخاب چهار نفر به عنوان هیئت رئیسه (اداره کنندگان جلسه) شروع می شود و نتایج جلسه هر چه باشد صورت جلسه تهیه و امضاء می شود. کسانی که به مجمع می آیند یک لیست حاضرین نیز با امضاء اعضای شرکت کننده تهیه می شود. این مجموعه آگهی ها نوبت اول و دوم، صورت جلسات هیئت رئیسه، صورت اسامی و مشخصات حاضرین در مجمع عمومی، به طور کامل اسنادی است که در اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. اگر اسناد کامل باشد هر نتیجه ای مجمع داشته باشد پذیرفته می شود.
  1.  در انتخابات الکترونیک، افرادی که باید هیات رئیسه مجمع را تشکیل بدهند جمع نمی شوند یعنی اعضاء در تمام کشور در همه جا پراکنده اند و الکترونیک رأی می دهند. مجمع  عمومی خودش یک ارزش بزرگ صنفی و حرفه ای علمی دارد که حذف می شود. اگرچه این ادعا وجود دارد که مشارکت بیشتر می‌شود. ولی این فقط یک رقم و آمار و علامت است و در زمینه پشت آن حمایت و پشتیبانی، رودررو شدن و بحث و گفتگو و قضاوت آراء که جوهره نهاد مدنی است صورت نمی‌گیرد. باید دید کدام ارجح است. حضور مردمی در صحنه یا بالارفتن تعداد آراء الکترونیک و این که راحت باشیم در محل کار یا خانه مان رأی دهیم؟
 
بهرحال، وقتی مجمع تشکیل نمی شود هیات رئیسه هم ندارد. در نتیجه فقط سیستم، نتایج آراء را استخراج می کند و تعداد حاضرین هم پرینت می شود و هیچ کس از نظر حقوقی؛ فرمی را برای اعلام حضور که احراز هویت است، امضاء نمی‌کند. پس مواردی که اساسنامه اعلام کرده انجام نمی‌شود.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به این دلیل انتخابات الکترونیک را، چون با قوانین جاری همخوانی ندارد یعنی مجمع حضور اعضا تشکیل نمی شود، هیات رئیسه انتخاب نمی شود، صورت اساسی حاضرین امضاء ندارد، نمی پذیرد.
ما اگر این طور انتخاباتی را برقرار کنیم در موسسه ثبت شرکت ها و موسسات تجاری اسناد، ثبت یا تجدید تغییرات ثبت نمی‌شویم. باید قانون و مقرراتی که کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به اسم آئین نامه نوشته است قبلاً با سازوکار در اداره ثبت شرکت تعریف و عملیاتی می شد، که تاکنون نشده است. به همین دلیل ما با انتخابات الکترونیک موافقت نکردیم نه به دلیل مخالفت با نفس انتخابات الکترونیک!
اما چنانچه انجمنی در اداره ثبت شرکت ها، ثبت نباشد چه پیامدهایی دارد؟ در اطلاع رسانی بعدی به اطلاع همکاران می رسانیم.

دکتر باقر شهنی زاده
   1396/10/7 18:15


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
اطلاع رسانی دندانپزشکی


خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما